Jiné produkty

Provedení akcí při umístění rizik nebo hrozeb do karantény

Položky v karanténě jsou izolovány od ostatních souborů v počítači, takže se nemohou šířit ani znovu napadnout počítač. Pokud máte podezření, že je určitá položka napadena, ale při prověřování produktem Norton není identifikována jako riziková, můžete položku ručně umístit do karantény.

Položku v karanténě nemůžete náhodně otevřít a vir rozšířit, můžete však rozhodnout o jejím možném odeslání společnosti Symantec.

Typy položek v karanténě:

Bezpečnostní rizika

Zahrnuje položky, například spyware a adware, jejichž úroveň rizika je obecně nízká a jejichž chod může být podmínkou správné funkce jiného programu.

V případě potřeby je možné tyto položky obnovit.

Hrozby zabezpečení

Zahrnuje viry a jiné položky představující vysoké riziko.

Provedení akce u položky uložené v karanténě

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát na klikněte položku Zabezpečení a poté klikněte na možnost Historie.

 3. V podokně Podrobnosti klikněte na položku Možnosti.

  Odkaz Více možností můžete použít k zobrazení dalších podrobností o položce, než pro ni vyberete akci. Odkaz otevře okno File Insight obsahující další informace o riziku.

 4. V okně Byla zjištěna hrozba vyberte akci, která se má provést. Možnosti jsou:

  Obnovit

  Vrátí bezpečnostní riziko uložené v karanténě zpět do původního umístění v počítači.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro položky ručně přesunuté do karantény.

  Obnovit a vyloučit soubor

  Vrátí vybranou položku v karanténě do původního umístění, aniž by byla opravena a vyloučí položku ze zjišťování při budoucím prověření.

  Tato možnost je k dispozici pro zjištěné virové a nevirové hrozby.

  Odebrat z historie

  Odebere vybranou položku z protokolu historie zabezpečení.

  Odeslat do společnosti Symantec

  Odešle vybranou položku společnosti Symantec pro zhodnocení bezpečnostního rizika.

  V některých případech nemusí produkt Norton identifikovat položku jako bezpečnostní hrozbu, ale můžete se domnívat, že je položka infikovaná. Pak můžete takovou položku pomocí této možnosti odeslat společnosti Symantec k další analýze.

  Pro některá rizika můžete toto okno otevřít pomocí odkazu Možnosti v okně File Insight.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v6200305_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 14. 09. 2018