Shromažďování protokolů ladění pro aplikaci Norton Mobile Security

Nyní můžete shromáždit protokoly přímo v aplikaci Norton Mobile Security a odeslat je podpoře Norton.

Funkce protokolování je k dispozici pouze v aplikaci Norton Mobile Security 3.14 nebo novější. Přesvědčte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Norton Mobile Security.

Shromažďování protokolů ladění pro aplikaci Norton Mobile Security

 1. Z domovské obrazovky spusťte aplikaci Norton Mobile Security.

 2. V levém horním rohu klepněte na ikonu nabídky a poté na možnost Nastavení aplikace.

 3. Přejděte dolů k části Protokolování a poté klepněte na možnost Povolit protokol ladění.

 4. Znovu vyvolejte problém s aplikací Norton Mobile Security, který chcete nahlásit podpoře Norton.

  V případě některých problémů bude pravděpodobně potřeba ponechat funkci protokolování povolenou, dokud problém nenastane znovu (což mohou být hodiny, dny, případně i týdny).

 5. Jakmile problém nastane znovu, opakujte kroky 1 až 3 a přejděte do nabídky Nastavení aplikace.

 6. Přejděte dolů k části Protokolování a poté klepněte na možnost Odeslat hlášení chyb se soubory protokolů.

 7. Zadejte identifikátor případu podpory, který vám sdělila podpora Norton. Zadejte stručný popis problému a poté v pravém horním rohu klepněte na šipku Další .

 8. Vyberte e-mailovou aplikaci.

 9. Přidejte jakékoli komentáře, které by mohly být užitečné (například postup, jakým lze problém vyvolat, nebo informace o tom, kdy přesně k problému dochází), a poté e-mail odešlete.

 10. Poznamenejte si datum, čas a e-mailovou adresu, ze které jste hlášení chyb odeslali.

Součástí sady Android SDK je ladicí nástroj s názvem Dalvik Debug Monitor Server (DDMS), který umožňuje pořídit snímek obrazovky zařízení a také získat informace o podprocesu a haldě v zařízení, informace o stavu bezdrátového modulu, protokol logcat a řadu dalších dat.

Chcete-li zaznamenat protokoly nebo snímky obrazovky zařízení za účelem ladění, proveďte kroky popsané v tomto článku v uvedeném pořadí. Další informace o nástroji Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) naleznete v tomto dokumentu systému Android.

KROK 1

Instalace sady nástrojů Android SDK

 1. Spusťte internetový prohlížeč.

 2. Přejděte na webové stránky sady Android SDK.

 3. V levém dolním rohu klikněte na možnost Download For Other Platforms (Stáhnout pro jiné platformy).

 4. V závislosti na používaném operačním systému proveďte v části SDK Tools only (Pouze nástroje sady Android SDK) jednu z následujících akcí:

  • Windows: Stáhněte soubor installer_r22.6.2-windows.exe.

  • Mac OS X: Stáhněte soubor android-sdk_r22.6.2-macosx.zip.

 5. Soubor uložte na plochu.

 6. Dvojitým kliknutím na stažený soubor spusťte instalaci sady nástrojů Android SDK.

 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces instalace.

KROK 2

Spuštění nástroje Dalvik Debug Monitor Server

 1. Otevřete průzkumníka souborů systému Windows nebo Macintosh.

 2. V závislosti na operačním systému proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows: Přejděte do složky C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools.

  • Mac OS: V řádku nabídek Apple klikněte na položky Otevřít > Stahování.

   V seznamu stažených aplikací otevřete položku android-sdk-macosx a přejděte do složky tools.

 3. Dvojitým kliknutím na položku ddms spusťte ladicí nástroj.

KROK 3

Shromáždění protokolů ladění

 1. Na domovské stránce klepněte na položku Nastavení.

 2. V závislosti na operačním systému proveďte jednu z následujících akcí:

  • Android 2.x: Klepněte na možnost Aplikace a poté na možnost Vývoj.

  • Android 3.x  -  Android 4.3: Klepněte na možnost Možnosti pro vývojáře a poté na příslušný jezdec, abyste jej nastavili do polohy Zapnuto.

  • Android 4.4.x (KitKat) nebo novější: Klepněte na možnost Informace o telefonu a poté přejděte dolů k možnosti Číslo sestavení.

   Pětkrát klepněte na možnost Číslo sestavení, dokud se nezobrazí dialogové okno se zprávou „Nyní jste vývojář". Vraťte se do nabídky Nastavení a klepněte na možnost Možnosti pro vývojáře.

 3. Klepněte na možnost Ladění USB, abyste ji zapnuli.

 4. Přečtěte si upozornění na obrazovce a klepněte na tlačítko OK.

 5. Pomocí kabelu USB propojte telefon s počítačem.

 6. V nástroji Dalvik Debug Monitor vyberte model připojeného zařízení, aby bylo možné začít generovat protokoly.

 7. V panelu nabídek klikněte na možnost Device (Zařízení).

 8. V rozevírací nabídce vyberte možnost Run logcat (Spustit nástroj logcat).

 9. V okně Remote Command (Vzdálený příkaz) se budou průběžně generovat protokoly.

  Uložte protokoly ladění kliknutím na možnost Cancel (Zrušit).

 10. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 11. V zobrazeném dialogovém okně Save output... (Uložit výstup...) přejděte do požadovaného umístění a zadejte název souboru.

  Uložte soubor s příponou .doc, aby bylo zachováno správné uspořádání protokolů ladění.

 12. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 13. Klikněte na tlačítko Done (Hotovo).

KROK 4

Pořízení snímku obrazovky

 1. V nástroji Dalvik Debug Monitor v části Name (Název) v levém horním rohu zařízení vyberte model zařízení.

 2. V panelu nabídek klikněte na možnost Device (Zařízení).

 3. V rozevírací nabídce vyberte možnost Screen capture (Snímek obrazovky).

  Pořídí se snímek aktivní obrazovky zařízení.

 4. V okně Device Screen Capture (Pořídit snímek obrazovky zařízení) proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pořídit snímek určité nabídky nebo nainstalované aplikace, otevřete ji v zařízení a klikněte na možnost Refresh (Obnovit).

  • Chcete-li změnit orientaci pořízeného snímku, klikněte na možnost Rotate (Otočit).

  • Chcete-li pořízený snímek zkopírovat do schránky, klikněte na možnost Copy (Kopírovat).

 5. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 6. V zobrazeném dialogovém okně Save image... (Uložit obrázek...) přejděte do požadovaného umístění a zadejte název souboru.

 7. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

 8. Klikněte na tlačítko Done (Hotovo).

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v59310300_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Android
Poslední úprava: 28. 10. 2016