Správa vyloučených adres IP

Pomocí možnosti Vyloučené adresy na kartě AutoBlock v okně Ochrana před napadnutelností můžete vytvořit výjimky pro adresy IP, kterým důvěřujete. Produkt Norton povoluje připojení z vyloučené adresy a nezahrne adresu do seznamu Adresy aktuálně blokované nástrojem AutoBlock.

Pomocí dialogového okna Vyloučené adresy IP lze přidávat adresy IP, kterým důvěřujete.

Máte následující možnosti:

Všechny počítače v mé stávající síti

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u všech počítačů připojených k síti, k níž je připojen váš počítač Mac.

Jeden počítač

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u počítače se zadanou adresou IP.

Všechny adresy IP začínající

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u počítačů, jejichž adresy IP začínají na stejnou adresu IP, kterou jste zadali.

Všechny adresy IP v síti

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u počítačů v místní síti, které sdílejí zadanou základní adresu a adresu masky.

Pomocí okna Vyloučit adresy IP lze provádět následující akce:

 • Přidávat adresy IP, kterým důvěřujete.

 • Upravovat adresy IP v seznamu vyloučených adres IP.

 • Odebrat adresu IP ze seznamu vyloučených adres IP.

Přidání vyloučené adresy IP

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

 2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

 3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

 4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

 5. Klepnutím na možnost Zapnuto zapněte funkci Automatické blokování.

 6. Klepněte na možnost Vyloučené adresy.

 7. V dialogovém okně Vyloučené adresy IP klepněte na možnost Přidat.

 8. V dialogovém okně Nový vyloučená adresa automatického blokování vybráním požadované možnosti z nabídky přidejte vyloučenou adresu IP.

 9. Zadejte základní adresu a klepněte na možnost Uložit.

Úpravy vyloučené adresy IP

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

 2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

 3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

 4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

 5. Klepněte na možnost Vyloučené adresy.

 6. V dialogovém okně Vyloučené adresy IP vyberte vyloučenou adresu IP a klepněte na možnost Upravit.

 7. V dialogovém okně Upravit vyloučené adresy funkce automatického blokování proveďte požadované změny.

 8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odebrání vyloučené adresy IP

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

 2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

 3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

 4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

 5. Klepnutím na možnost Zapnuto zapněte funkci Automatické blokování.

 6. Klepněte na možnost Vyloučené adresy.

 7. V dialogovém okně Vyloučené adresy IP vyberte adresu IP, kterou chcete odebrat.

 8. Klepněte na tlačítko Odebrat.

 9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v56206147_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 01. 09. 2017