Správa vyloučených adres IP

Pomocí možnosti Vyloučené adresy na kartě AutoBlock v okně Ochrana před napadnutelností můžete vytvořit výjimky pro adresy IP, kterým důvěřujete. Produkt Norton povoluje připojení z vyloučené adresy a nezahrne adresu do seznamu Adresy aktuálně blokované nástrojem AutoBlock.

Pomocí dialogového okna Vyloučené adresy IP lze přidávat adresy IP, kterým důvěřujete.

Máte následující možnosti:

Všechny počítače v mé stávající síti

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u všech počítačů připojených k síti, k níž je připojen váš počítač Mac.

Jeden počítač

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u počítače se zadanou adresou IP.

Všechny adresy IP začínající

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u počítačů, jejichž adresy IP začínají na stejnou adresu IP, kterou jste zadali.

Všechny adresy IP v síti

Umožňuje vám povolit příchozí nebo odchozí připojení u počítačů v místní síti, které sdílejí zadanou základní adresu a adresu masky.

Pomocí okna Vyloučit adresy IP lze provádět následující akce:

 • Přidávat adresy IP, kterým důvěřujete.

 • Upravovat adresy IP v seznamu vyloučených adres IP.

 • Odebrat adresu IP ze seznamu vyloučených adres IP.

Přidání vyloučené adresy IP

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

 2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

 3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

 4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

 5. Klepnutím na možnost Zapnuto zapněte funkci Automatické blokování.

 6. Klepněte na možnost Vyloučené adresy.

 7. V dialogovém okně Vyloučené adresy IP klepněte na možnost Přidat.

 8. V dialogovém okně Nový vyloučená adresa automatického blokování vybráním požadované možnosti z nabídky přidejte vyloučenou adresu IP.

 9. Zadejte základní adresu a klepněte na možnost Uložit.

Úpravy vyloučené adresy IP

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

 2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

 3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

 4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

 5. Klepněte na možnost Vyloučené adresy.

 6. V dialogovém okně Vyloučené adresy IP vyberte vyloučenou adresu IP a klepněte na možnost Upravit.

 7. V dialogovém okně Upravit vyloučené adresy funkce automatického blokování proveďte požadované změny.

 8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odebrání vyloučené adresy IP

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

 2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

 3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

 4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

 5. Klepnutím na možnost Zapnuto zapněte funkci Automatické blokování.

 6. Klepněte na možnost Vyloučené adresy.

 7. V dialogovém okně Vyloučené adresy IP vyberte adresu IP, kterou chcete odebrat.

 8. Klepněte na tlačítko Odebrat.

 9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v56206147_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 01. 09. 2017