Jiné produkty

Konfigurace nastavení funkce AutoBlock

Kartu Automatické blokování v okně Ochrana před napadnutelností můžete použít k automatickému blokování adres IP počítačů, které společnost Symantec označuje za útočníky. Když zapnete možnost AutoBlock, produkt Norton přidá adresy IP útočníků do seznamu Adresy aktuálně blokované nástrojem AutoBlock. Nabídku Adresy by měly zůstat v seznamu po dobu můžete použít k určení doby, po kterou produkt Norton musí blokovat veškerá připojení z adres IP útočníků.

Adresu IP můžete odstranit ze seznamu Adresy nyní blokované funkcí automatického blokování pomocí možnosti Odstranit.

Také můžete použít možnost Vyloučené adresy k vytvoření výjimek pro adresy IP, kterým důvěřujete. Produkt Norton povoluje připojení z vyloučené adresy a nezahrne adresu do seznamu Adresy aktuálně blokované nástrojem AutoBlock.

Konfigurace nastavení funkce AutoBlock

  1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

  2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

  3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

  4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

  5. Klepnutím na možnost Zapnuto zapněte funkci Automatické blokování.

  6. Prohlédněte si adresy IP blokované funkcí ochrany před napadnutelností v seznamu Adresy nyní blokované funkcí automatického blokování.

  7. V seznamu Adresy by měly zůstat v seznamu po dobu nastavte dobu, po kterou produkt Norton musí blokovat veškerá připojení.

    Výchozí hodnota je 30 minut.

  8. Klepněte na možnost Hotovo.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v56206093_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 05. 06. 2018