Konfigurace nastavení funkce AutoBlock

Kartu Automatické blokování v okně Ochrana před napadnutelností můžete použít k automatickému blokování adres IP počítačů, které společnost Symantec označuje za útočníky. Když zapnete možnost AutoBlock, produkt Norton přidá adresy IP útočníků do seznamu Adresy aktuálně blokované nástrojem AutoBlock. Nabídku Adresy by měly zůstat v seznamu po dobu můžete použít k určení doby, po kterou produkt Norton musí blokovat veškerá připojení z adres IP útočníků.

Adresu IP můžete odstranit ze seznamu Adresy nyní blokované funkcí automatického blokování pomocí možnosti Odstranit.

Také můžete použít možnost Vyloučené adresy k vytvoření výjimek pro adresy IP, kterým důvěřujete. Produkt Norton povoluje připojení z vyloučené adresy a nezahrne adresu do seznamu Adresy aktuálně blokované nástrojem AutoBlock.

Konfigurace nastavení funkce AutoBlock

  1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

  2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

  3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

  4. V okně Ochrana před napadnutelností vyberte kartu Automatické blokování.

  5. Klepnutím na možnost Zapnuto zapněte funkci Automatické blokování.

  6. Prohlédněte si adresy IP blokované funkcí ochrany před napadnutelností v seznamu Adresy nyní blokované funkcí automatického blokování.

  7. V seznamu Adresy by měly zůstat v seznamu po dobu nastavte dobu, po kterou produkt Norton musí blokovat veškerá připojení.

    Výchozí hodnota je 30 minut.

  8. Klepněte na možnost Hotovo.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v56206093_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 01. 09. 2017