Konfigurace brány firewall pro aplikaci

Nastavení Blokování aplikací vám umožňuje konfiguraci pravidel brány firewall pro různé aplikace spuštěné v počítači Mac. Na základě těchto nastavení brána firewall povoluje či blokuje připojení k internetu z aplikace.

Nelze zadat nastavení brány firewall pro aplikace založené na síti, ke které je počítač Mac připojen. Nastavení Blokování aplikací zůstává stejné bez ohledu na síťové umístění. Blokování aplikací neumožňuje povolit nebo zakázat připojení ke specifické adrese IP.

Když se aplikace, pro kterou jste nezadali přístup k internetu, pokusí připojit k internetu, informuje vás o tom produkt Norton prostřednictvím dialogového okna oznámení. Můžete zvolit, zda chcete, aby brána firewall povolovala či blokovala aplikaci přístup k internetu.

Kromě nastavení přístupu k internetu pro aplikace můžete v okně Blokování aplikací vybrat pro aplikaci následující možnosti:

Ikona vyhledávání

Umožňuje vyhledat aplikaci v seznamu Nastavení.

Přidat aplikaci

Umožňuje vám přidat aplikaci a konfigurovat přístup k internetu ručně.

Odebrat

Umožňuje odebrat vybranou aplikaci ze seznamu Nastavení.

Povolit aplikace, které jsou podepsány společností Apple

Umožňuje automaticky povolit přístup k internetu aplikacím, které jsou podepsány společností Apple.

Upozornit mě, když se blokovaná aplikace pokusí použít internet

Umožňuje konfigurovat produkt Norton, aby zobrazil upozornění, kdykoli se blokovaná aplikace pokusí o přístup k internetu.

Vytvořit protokol všech aplikací, které používají internet

Umožňuje uchovat záznam aplikací přistupujících k internetu.

Tyto informace lze zobrazovat v okně Historie zabezpečení.

Změnit zpět na výchozí hodnoty

Umožňuje vám obnovit konfiguraci na výchozí úroveň.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v56198021_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 01. 09. 2017