Jiné produkty

Konfigurace nastavení přístupu pro služby

Produkt Norton umožňuje zadat nastavení přístupu pro služby spuštěné v počítači Mac. Na základě zadaných nastavení přístupu a aktuálního umístění sítě počítače Mac brána firewall povoluje nebo blokuje síťová připojení, která používají službu.

Nastavení přístupu, které nakonfigurujete, je specifické pro zvolené síťové umístění. Platí pro váš počítač Mac pouze v případě připojení k síťovému umístění, pro které bylo vaše nastavení funkce blokování připojení nakonfigurováno.

Když přidáte službu, název této služby se zobrazí v podokně Zobrazit okna Blokování připojení. Navíc pod názvem služby můžete vidět výchozí nastavení přístupu pro tuto službu.

Ve výchozím nastavení vytváří produkt Norton nastavení přístupu <Všechny ostatní služby>. Toto nastavení přístupu zahrnuje všechny služby, které se spouští na počítači Mac.

Určení nastavení přístupu pro službu

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

 2. V levém podokně klikněte na možnost Brána firewall.

 3. V řádku Blokování připojení klepněte na ikonu Nastavení.

 4. V okně Blokování připojení v nabídce Úprava nastavení vyberte síťové umístění, pro které chcete nakonfigurovat nastavení přístupu.

 5. V nabídce Zobrazit vyberte možnost Služby/porty.

 6. Vyberte jednu z následujících karet:

  Příchozí

  Umožňuje zadat nastavení přístupu pro příchozí připojení, která používají službu.

  Odchozí

  Umožňuje zadat nastavení přístupu pro odchozí připojení, která používají službu.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat službu.

 8. V zobrazeném dialogovém okně Nová služba vyberte výchozí možnost nastavení přístupu, kterou chcete pro službu použít. Máte následující možnosti:

  Povolit

  Povolí síťová připojení pro službu.

  Blokovat

  Blokuje síťová připojení pro službu.

 9. Vyberte požadovanou službu z nabídky Název služby.

  Pokud požadovaná služba není uvedena v nabídce Název služby, zadejte název nové služby v nabídce Název služby. Také můžete zadat popis služby v poli Popis.

 10. Podle potřeby nakonfigurujte následující karty:

  Porty

  Uvádí porty v bráně firewall, které může služba otevřít.

  Možnosti Přidat, Upravit a Odstranit můžete použít, pouze když přidáváte novou službu.

  Pomocí těchto možností lze přidat nebo upravit čísla přidaných portů.

  Protokolování

  Uvádí typy připojení, které musí produkt Norton protokolovat.

  Oznámení

  Uvádí typy připojení, na které by vás produkt Norton měl v případě pokusu o připojení upozornit.

  Můžete zvolit, zda brána firewall musí povolit nebo blokovat pokusy těch připojení, která službu používají.

 11. Klepněte na tlačítko Uložit.

 12. V rozevírací nabídce Akce ve spodní části okna Blokování připojení určete rozšířené předvolby brány firewall. Máte následující možnosti:

  Nastavení protokolování a upozornění

  Umožňuje určit typ pokusů o přístup, pro které chcete, aby produkt Norton vedl záznamy.

  Také umožňuje určit typ pokusů o přístup, o kterých chcete, aby vás produkt Norton informoval.

  Rozšířené nastavení

  Umožňuje vám zadat pokročilé možnosti brány firewall.

  Změnit zpět na výchozí hodnoty

  Umožňuje vám obnovit konfiguraci na výchozí úroveň.

 13. Klepněte na možnost Hotovo.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v56197616_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 05. 06. 2018