Nastavení zabezpečení aplikace Norton Identity Safe

Heslo k aplikaci Identity Safe lze změnit na kartě Zabezpečení v okně Nastavení. Tuto možnost lze použít také k nastavení úrovně zabezpečení pro použití hesla aplikace Identity Safe.

Následující části umožňují změnu hesla aplikace Identity Safe a nastavení jeho bezpečnostních úrovní:

Přístup k bezpečnému umístění

Můžete konfigurovat následující bezpečnostní nastavení k otevření a zavření bezpečného umístění.

Máte následující možnosti:

 • Vyžadovat heslo na začátku každé relace s přihlášením:

  Bude vyžadovat zadání hesla k bezpečnému umístění při každém přístupu do aplikace Identity Safe.

 • Vyžadovat heslo před vyplněním přihlašovacího údaje nebo formuláře:

  Vyžádá si u každého online formuláře před automatickým zadáním jakéhokoliv přihlašovacího údaje vaše heslo pro aplikaci Identity Safe. Můžete nastavit, aby jednotlivé přihlašovací údaje vyžadovaly zadání hesla aplikace Identity Safe před automatickým vyplněním.

 • Zavřít bezpečné umístění po <minuty> minutách nečinnosti:

  Automaticky vás odhlásí z aplikace Identity Safe, když ji nepoužijete po nastavený časový interval. Interval nečinnosti můžete nastavit na 15, 30 nebo 45 minut. Tato možnost je užitečná, pokud se často nacházíte s počítačem v místech, kde k němu mají přístup i jiní lidé.

 • Při přechodu do režimu spánku zavřít bezpečné umístění:

  Automaticky vás odhlásí z aplikace Identity Safe, když bude systém v úsporném režimu.

Heslo pro bezpečné umístění

Umožňuje změnit heslo k bezpečnému umístění.

Možnost Změnit heslo bezpečného umístění slouží ke změně hesla bezpečného umístění a nastavení nápovědy pro nové heslo.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5467448_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016