Jiné produkty

Sledování úloh zabezpečení v okně Historie zabezpečení

Okno Historie zabezpečení nabízí následující možnosti:

 • Zobrazit shrnutí výstrah a zpráv událostí.

 • Zobrazit výsledky prověření spuštěných v počítači.

 • Zobrazit položky odeslané na web Symantec Security Response.

 • Spravovat položky v karanténě.

 • Sledovat úlohy zabezpečení, které vaše produkty provádějí na pozadí.

Historie zabezpečení umožňuje sledovat úlohy zabezpečení, které produkt provádí na pozadí. V okně Historie zabezpečení můžete také kdykoli zkontrolovat výstrahy, které jste obdrželi. Pokud nemůžete prohlédnout výstrahy při přijetí, můžete je zkontrolovat později v okně Historie zabezpečení.

Výstrahy, výsledky prověření a další položky zabezpečení související s různými prvky produktu se zobrazí v odpovídajících kategoriích v okně Historie zabezpečení. Například položky zabezpečení související s funkcí Karanténa se zobrazí v kategorii Karanténa. Kromě toho okno Historie zabezpečení zobrazuje údaje o každé položce v podokně Podrobnosti.

Historie zabezpečení organizuje všechny kategorie podle jejich funkce do následujících skupin:

 • Všechny činnosti

 • Ochrana a výkon

 • Odesílání a chyby

 • Výkon

 • Informační

Ve výchozím nastavení jsou v okně Historie zabezpečení k dispozici následující kategorie informací:

 • Historie posledních položek

 • Celá historie

 • Výsledky prověření

 • Vyřešená bezpečnostní rizika

 • Nevyřešená bezpečnostní rizika

 • Karanténa

 • Činnost funkce SONAR

 • Brána firewall - síť a připojení

 • Brána firewall - aktivity

 • Prevence narušení

 • Ochrana na sociálních sítích

 • Download Insight

 • AntiSpam

 • Identita

 • Ochrana před změnami produktu Norton

 • Výstraha výkonu

 • Omezené používání sítě

 • Zálohování

 • Weby ohlášené společnosti Symantec

 • Hlášení chyb Norton

 • Chyby e-mailu

 • Norton Community Watch

 • Vymazání souborů

 • Optimalizace disku

 • Bezobslužný režim

 • LiveUpdate

V některých produktech Norton nemusí být funkce zálohování a brány firewall k dispozici.

Položky zabezpečení lze zobrazit podle kategorie událostí, která byla vybrána, a zadaného hledaného řetězce. Aplikace Norton omezuje počet výsledků vyhledávání, které se zobrazí na každé stránce v okně Historie zabezpečení. V Historii zabezpečení jsou proto výsledky hledání rozděleny a zobrazeny na samostatných stránkách. Posun stránkování ve spodní části okna slouží pro postupný přechod na další stránky. Chcete-li zobrazit konkrétní stránku, použijte možnost Přejít na stránku. Maximální počet položek zobrazených na jedné stránce je 100.

Na základě stavu zabezpečení položky v kategorii informací můžete provést vhodnou akci a riziko nebo hrozbu vyřešit. Mezi akce, které můžete provést, patří:

 • Obnovit a vyloučit položku v karanténě.

 • Odstranit položku z Historie zabezpečení.

 • Odeslat položku společnosti Symantec na další analýzu.

 • Důvěřovat zařízením na vybrané síti nebo je blokovat.

 • Odstranit důvěryhodný či zablokovaný stav zařízení na vybrané síti.

 • Povolit vybranému programu přístup k internetu.

 • Nakonfigurovat aplikaci Norton, aby vás upozornila, když zablokuje vybranou signaturu útoku.

Aplikace Norton vám také umožňuje uložit historii událostí zabezpečení. Informace o události zabezpečení můžete zobrazit, kdykoli chcete. Chcete-li analyzovat události zabezpečení v určitý den, můžete uložit protokoly historie zabezpečení za tento den. Soubor lze později importovat do Historie zabezpečení a data analyzovat.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v5458686_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018