Historie zabezpečení

Okno Historie zabezpečení nabízí následující možnosti:

 • Zobrazit shrnutí výstrah a zpráv událostí.

 • Zobrazit výsledky prověření spuštěných v počítači.

 • Zobrazit položky odeslané na web Symantec Security Response.

 • Spravovat položky v karanténě.

 • Sledovat úlohy zabezpečení, které vaše produkty provádějí na pozadí.

Historie zabezpečení umožňuje sledovat úlohy zabezpečení, které produkt provádí na pozadí. V okně Historie zabezpečení můžete také kdykoli zkontrolovat výstrahy, které jste obdrželi. Pokud nemůžete prohlédnout výstrahy při přijetí, můžete je zkontrolovat později v okně Historie zabezpečení.

Výstrahy, výsledky prověření a další položky zabezpečení související s různými prvky produktu se zobrazí v odpovídajících kategoriích v okně Historie zabezpečení. Například položky zabezpečení související s funkcí Karanténa se zobrazí v kategorii Karanténa. Kromě toho okno Historie zabezpečení zobrazuje údaje o každé položce v podokně Podrobnosti.

Historie zabezpečení organizuje všechny kategorie podle jejich funkce do následujících skupin:

 • Všechny činnosti

 • Ochrana a výkon

 • Odesílání a chyby

 • Výkon

 • Informační

Ve výchozím nastavení jsou v okně Historie zabezpečení k dispozici následující kategorie informací:

 • Historie posledních položek

 • Celá historie

 • Výsledky prověření

 • Vyřešená bezpečnostní rizika

 • Nevyřešená bezpečnostní rizika

 • Karanténa

 • Činnost funkce SONAR

 • Brána firewall - síť a připojení

 • Brána firewall - aktivity

 • Prevence narušení

 • Ochrana na sociálních sítích

 • Download Insight

 • AntiSpam

 • Identita

 • Ochrana před změnami produktu Norton

 • Výstraha výkonu

 • Omezené používání sítě

 • Zálohování

 • Weby ohlášené společnosti Symantec

 • Hlášení chyb Norton

 • Chyby e-mailu

 • Norton Community Watch

 • Vymazání souborů

 • Optimalizace disku

 • Bezobslužný režim

 • LiveUpdate

V některých produktech Norton nemusí být funkce zálohování a brány firewall k dispozici.

Položky zabezpečení lze zobrazit podle kategorie událostí, která byla vybrána, a zadaného hledaného řetězce. Aplikace Norton omezuje počet výsledků vyhledávání, které se zobrazí na každé stránce v okně Historie zabezpečení. V Historii zabezpečení jsou proto výsledky hledání rozděleny a zobrazeny na samostatných stránkách. Posun stránkování ve spodní části okna slouží pro postupný přechod na další stránky. Chcete-li zobrazit konkrétní stránku, použijte možnost Přejít na stránku. Maximální počet položek zobrazených na jedné stránce je 100.

Na základě stavu zabezpečení položky v kategorii informací můžete provést vhodnou akci a riziko nebo hrozbu vyřešit. Mezi akce, které můžete provést, patří:

 • Obnovit a vyloučit položku v karanténě.

 • Odstranit položku z Historie zabezpečení.

 • Odeslat položku společnosti Symantec na další analýzu.

 • Důvěřovat zařízením na vybrané síti nebo je blokovat.

 • Odstranit důvěryhodný či zablokovaný stav zařízení na vybrané síti.

 • Povolit vybranému programu přístup k internetu.

 • Nakonfigurovat aplikaci Norton, aby vás upozornila, když zablokuje vybranou signaturu útoku.

Aplikace Norton vám také umožňuje uložit historii událostí zabezpečení. Informace o události zabezpečení můžete zobrazit, kdykoli chcete. Chcete-li analyzovat události zabezpečení v určitý den, můžete uložit protokoly historie zabezpečení za tento den. Soubor lze později importovat do Historie zabezpečení a data analyzovat.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v5458686_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 20. 06. 2017