Konfigurace zdroje napájení

Můžete zvolit zdroj napájení pro váš produkt Norton k provádění úloh na pozadí. Úlohy na pozadí jsou úlohy specifické pro produkt Norton, které tento produkt provádí v době nečinnosti vašeho počítače.

Mezi úlohy na pozadí patří Rychlé prověřování, Automatické aktualizace LiveUpdate, Norton Community Watch, Norton Insight, Úplné prověřování systému a Optimalizátor Insight. Produkt Norton spotřebuje více energie, když spouští úlohy na pozadí. Ve výchozím nastavení produkt Norton provádí tyto úlohy, pouze když je počítač připojen k externímu napájení. Pokud je počítač napájen z baterie, produkt Norton úlohy na pozadí neprovádí. To pomáhá prodloužit životnost baterie vašeho počítače.

Nicméně zdroj napájení k provádění úloh na pozadí můžete zvolit. Zdroj napájení můžete konfigurovat pro každou úlohu na pozadí.

Konfigurace zdroje napájení

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Nastavení pro správu.

 3. Na řádku Úlohy na pozadí klepněte na tlačítko Konfigurovat.

 4. V okně Úlohy na pozadí, ve sloupci Zdroj napájení klepněte na odkaz Konfigurovat určený pro úlohu na pozadí, pro kterou chcete konfigurovat zdroj napájení.

 5. V okně Zdroj napájení zvolte jednu z následujících položek:

  • Externí

   Povoluje spuštění úlohy na pozadí pouze v případě, že počítač využívá externí zdroj napájení.

  • Externí napájení a baterie

   Povoluje spuštění úlohy na pozadí bez ohledu na to, zda počítač využívá externí zdroj nebo baterii.

   Zvolíte-li tuto možnost, produkt Norton provede úlohu na pozadí, když je počítač nečinný. Nebude brát v potaz typ zdroje napájení počítače.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 7. V okně Úlohy na pozadí klepněte na tlačítko Zavřít.

Sledování úloh na pozadí produktu Norton

Úlohy na pozadí

Zobrazení podrobností o činnostech systému

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v54476738_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Poslední úprava: 08. 01. 2015