Konfigurace zdroje napájení

Můžete zvolit zdroj napájení pro váš produkt Norton k provádění úloh na pozadí. Úlohy na pozadí jsou úlohy specifické pro produkt Norton, které tento produkt provádí v době nečinnosti vašeho počítače.

Mezi úlohy na pozadí patří Rychlé prověřování, Automatické aktualizace LiveUpdate, Norton Community Watch, Norton Insight, Úplné prověřování systému a Optimalizátor Insight. Produkt Norton spotřebuje více energie, když spouští úlohy na pozadí. Ve výchozím nastavení produkt Norton provádí tyto úlohy, pouze když je počítač připojen k externímu napájení. Pokud je počítač napájen z baterie, produkt Norton úlohy na pozadí neprovádí. To pomáhá prodloužit životnost baterie vašeho počítače.

Nicméně zdroj napájení k provádění úloh na pozadí můžete zvolit. Zdroj napájení můžete konfigurovat pro každou úlohu na pozadí.

Konfigurace zdroje napájení

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Nastavení pro správu.

 3. Na řádku Úlohy na pozadí klepněte na tlačítko Konfigurovat.

 4. V okně Úlohy na pozadí, ve sloupci Zdroj napájení klepněte na odkaz Konfigurovat určený pro úlohu na pozadí, pro kterou chcete konfigurovat zdroj napájení.

 5. V okně Zdroj napájení zvolte jednu z následujících položek:

  • Externí

   Povoluje spuštění úlohy na pozadí pouze v případě, že počítač využívá externí zdroj napájení.

  • Externí napájení a baterie

   Povoluje spuštění úlohy na pozadí bez ohledu na to, zda počítač využívá externí zdroj nebo baterii.

   Zvolíte-li tuto možnost, produkt Norton provede úlohu na pozadí, když je počítač nečinný. Nebude brát v potaz typ zdroje napájení počítače.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 7. V okně Úlohy na pozadí klepněte na tlačítko Zavřít.

Sledování úloh na pozadí produktu Norton

Úlohy na pozadí

Zobrazení podrobností o činnostech systému

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v54476738_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Poslední úprava: 08. 01. 2015