Prověření pomocí produktu Norton

Produkt Norton umožňuje provádět ruční prověření výskytu virů.

Funkce Automatická prověřování sleduje viry v počítači Mac následujícími způsoby:

  • Prověřuje všechny soubory v případě jejich vytvoření, kopírování nebo úprav.

  • Prověřuje disky a vyměnitelná média.

Automatickému prověřování se však nemusí podařit zjistit následující viry:

  • Viry, které byly v počítači Mac před nainstalováním produktu Norton.

  • Viry v souborech, které jsou vyloučeny z automatických prověřování.

V tomto případě můžete pomocí produktu Norton prověřit konkrétní soubor, složku nebo jednotku v počítači Mac.

Můžete provádět následující typy ručních prověřování virů:

Rychlé prověření

Prověřuje důležité oblasti počítače Mac, které viry a další bezpečnostní hrozby často napadají.

Rychlé prověření trvá kratší dobu, protože neprověřuje celý počítač Mac.

Úplné prověřování

Prověřuje přítomnost všech typů virů a bezpečnostních hrozeb v celém počítači Mac.

Prověřit soubor

Prověřuje přítomnost všech typů virů a bezpečnostních hrozeb ve vybraných souborech nebo složkách.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54263211_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 01. 09. 2017