Nabídka produktu Norton

Nabídka produktu Norton se po spuštění produktu Norton zobrazuje v levém horním rohu panelu nabídky Mac.

Různé možnosti nabídky lze zobrazit pomocí možnosti Norton Security v nabídce produktu Norton. V nabídce produktu Norton jsou k dispozici následující možnosti:

Aplikace Norton Security

Zobrazuje obecné informace o produktu Norton.

Zobrazit lze podrobnosti, jako například číslo sestavení, rozvržení, aktivační kód PIN, identifikátor koncového bodu a informace o skladové položce (SKU).

Služby

Umožňuje vám přístup k nastavením služeb systému Mac OS X.

Skrýt aplikaci Norton Security

Umožňuje skrýt produkt Norton.

Skrýt ostatní

Umožňuje vám skrýt ostatní aplikace aktivní ve vašem počítači Mac.

Zobrazit vše

Zobrazuje všechny programy aktivní ve vašem počítači Mac.

Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud jste použili možnost Skryt aplikaci Norton Security nebo Skrýt ostatní.

Odinstalovat aplikaci Norton Security

Umožňuje odinstalovat produkt Norton.

K odinstalaci produktu Norton je třeba mít uživatelský účet s oprávněními správce.

Ukončit aplikaci Norton Security

Umožňuje zavřít produkt Norton.

Možnost Exportovat v nabídce Soubor lze použít k exportu nastavení síťového umístění. Nastavení síťového umístění můžete exportovat do souboru ve formátu .npfx. Viz část Export nastavení blokování připojení pro umístění sítě.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54258520_nsmac_sos_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 03. 08. 2017