Opravování instalace systému Windows XP pomocí instalačního disku systému Windows XP

Oprava instalace systému Windows XP

 1. Vložte instalační disk systému Windows XP do jednotky CD/DVD.

 2. Restartujte počítač.

 3. Jakmile se zobrazí výzva, stisknutím kterékoli klávesy spusťte systém z disku CD.

  Pokud počítač nelze spustit z disku CD, bude k tomu v počítači třeba změnit nastavení systému BIOS. Bližší informace naleznete v části „Spouštění počítače z disku CD".

 4. Když se zobrazí uvítací obrazovka, stiskněte klávesu Enter.

 5. Pro spuštění instalace systému Windows XP stiskněte klávesu Enter.

  Neměli byste volit možnost opravy instalace systému Windows XP pomocí Konzoly pro zotavení stisknutím klávesy R.

 6. Když se zobrazí obrazovka Licenční smlouva systému Windows XP, pro vyjádření souhlasu stiskněte klávesu F8.

 7. Vyberte aktuální instalaci systému Windows XP, a poté pro provedení opravy stiskněte klávesu R.

 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spouštění počítače z disku CD

 1. Zapněte počítač.

 2. Při startu počítače sledujte, až se v dolní části obrazovky zobrazí výzva s pokynem ke spuštění systému BIOS.

  Obvykle je třeba stisknout klávesy Delete, F1, F2 nebo F10.

 3. Na obrazovce systému BIOS vyberte spouštěcí oddíl.

  (Termín spouštěcí oddíl se týká umístění, kde je uložen software potřebný pro start počítače.)

 4. Nastavte jednotku CD nebo DVD jako první zařízení v seznamu spouštění.

 5. Uložte změny a zavřete systém BIOS.

  Jakmile spustíte počítač s diskem CD v jednotce, zobrazí se výzva „Stisknutím kterékoli klávesy spusťte systém z disku CD". Pokud žádnou klávesu nestisknete, počítač se pokusí spustit z dalšího zařízení uvedeného v systému BIOS v seznamu zavádění. Výzva ke stisknutí klávesy se zobrazí jen krátce, a proto je třeba pozorně sledovat spouštění počítače.

 6. Stisknutím kterékoli klávesy spustíte počítač z instalačního disku systému Windows XP.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v53232680_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Windows XP
Poslední úprava: 02. 06. 2014