Správa zpráv a výstrah

Aplikace Norton zobrazuje zprávy různými způsoby a na různých místech.

Zprávy se mohou zobrazovat na následujících místech:

Hlavní panel na pracovní ploše systému Windows

V oznamovací oblasti na pravém konci panelu úloh se zobrazí několik typů zpráv aplikace Norton. Příkladem je situace, kdy byl počítač vypnut nebo nebyl po určitou dobu připojen k internetu. V takovém případě se může zobrazit zpráva, že ochrana není aktuální.

Dále se zobrazí zpráva v případě, že bylo vypnuto zabezpečení. Tato zpráva vás upozorní na to, že počítač nemusí být zabezpečený, a zobrazí nápovědu k zapnutí požadovaného nastavení.

Ve většině případů můžete klepnutím na varování otevřít aplikaci Norton a problémy vyřešit.

Celkový stav v hlavním okně aplikace Norton

Výstrahy a jiné zprávy se zobrazují uprostřed hlavního okna. Barva zprávy naznačuje její naléhavost. Má-li zpráva zelenou barvu, počítač je chráněn. Má-li zpráva oranžovou nebo červenou barvu, musíte provést příslušnou akci, abyste zůstali chráněni.

Norton - kategorie ochrany a podrobnosti

Aplikace Norton zobrazuje jednotlivé stavové oblasti pro každou funkci ochrany, jako je Zabezpečení, Identita, Zálohování a Výkon. Můžete použít možnost Opravit ihned, chcete-li vyřešit všechny události, které je třeba vyřešit k ochraně počítače.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5317328_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016