Správa zpráv a výstrah

Aplikace Norton zobrazuje zprávy různými způsoby a na různých místech.

Zprávy se mohou zobrazovat na následujících místech:

Hlavní panel na pracovní ploše systému Windows

V oznamovací oblasti na pravém konci panelu úloh se zobrazí několik typů zpráv aplikace Norton. Příkladem je situace, kdy byl počítač vypnut nebo nebyl po určitou dobu připojen k internetu. V takovém případě se může zobrazit zpráva, že ochrana není aktuální.

Dále se zobrazí zpráva v případě, že bylo vypnuto zabezpečení. Tato zpráva vás upozorní na to, že počítač nemusí být zabezpečený, a zobrazí nápovědu k zapnutí požadovaného nastavení.

Ve většině případů můžete klepnutím na varování otevřít aplikaci Norton a problémy vyřešit.

Celkový stav v hlavním okně aplikace Norton

Výstrahy a jiné zprávy se zobrazují uprostřed hlavního okna. Barva zprávy naznačuje její naléhavost. Má-li zpráva zelenou barvu, počítač je chráněn. Má-li zpráva oranžovou nebo červenou barvu, musíte provést příslušnou akci, abyste zůstali chráněni.

Norton - kategorie ochrany a podrobnosti

Aplikace Norton zobrazuje jednotlivé stavové oblasti pro každou funkci ochrany, jako je Zabezpečení, Identita, Zálohování a Výkon. Můžete použít možnost Opravit ihned, chcete-li vyřešit všechny události, které je třeba vyřešit k ochraně počítače.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v5317328_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016