Vypnutí hesla pro nastavení produktu Norton

Nastavení produktu Norton můžete chránit heslem pomocí možnosti Ochrana nastavení heslem. Pokud je možnost Ochrana nastavení heslem zapnutá, je třeba zadat heslo pro nastavení při každém zobrazení nebo konfiguraci nastavení produktu Norton. Pokud heslo nastavení nezadáte, nebudete mít přístup k nastavením produktu.

Pokud heslo pro nastavení zapomenete, můžete je obnovit pomocí možnosti Obnovit heslo pro nastavení v okně Vybrat předvolby odinstalování.

Pokud ochranu heslem pro nastavení produktu Norton nepotřebujete, můžete možnost Nastavení ochrany heslem vypnout.

Vypnutí hesla pro nastavení produktu Norton

  1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

  2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Nastavení pro správu.

  3. V zobrazeném dialogovém okně zadejte heslo nastavení do pole Heslo a poté klikněte na tlačítko OK.

  4. V nabídce Zabezpečení produktu na řádku Ochrana nastavení heslem přepněte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto.

  5. Klikněte na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v44151495_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016