Norton Firewall Diagnosis

Brána firewall může někdy v závislosti na konfiguračním nastavení blokovat síťový provoz, který chcete povolit. Mohou se vyskytnout problémy s přístupem k internetu, síti nebo jinému počítači například při sdílení zdrojů.

Pokud dojde k problémům se síťovým připojením, aplikace Norton Firewall rychle zjistí příčinu selhání a provede diagnostiku. V případě, že dojde k problémům se síťovým připojením, aplikace Norton zobrazí průvodce diagnostikou brány firewall.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozici pouze v systému Windows 7 nebo novějším.

V průvodci je k dispozici zpráva o diagnostice problému, která je pro jednotlivé případy blokování sítě jedinečná. Blokování sítě může nastat například v následujících případech:

  • Je blokován neobvyklý protokol používaný síťovým provozem.

  • Aktivní pravidlo brány firewall je nastaveno na blokování síťového provozu, který chcete povolit.

  • Síťový provoz porušil zásady procesu brány firewall.

  • Síťový provoz porušil zásady provozu brány firewall.

  • Síťový provoz pochází z omezené zóny sítí nebo počítačů.

  • Síťový provoz odpovídá signatuře útoku funkce Prevence narušení.

Pomocí nástroje Průvodce diagnostikou brány firewall můžete sami odstranit problémy se síťovým připojením.

Průvodce obsahuje analýzu příčiny a možná řešení blokování pro každý případ blokování sítě.

Aplikace Norton doporučuje pro odstranění blokování použít průvodce diagnostikou brány firewall. Řešení dostupná v průvodci umožní problém analyzovat a podniknout vhodné kroky k jeho vyřešení.

Použití průvodce k řešení problému má následující výhody:

  • Automaticky se snaží problém vyřešit.

  • Umožňuje upravit nastavení související s problémem.

  • Umožňuje zobrazit podrobnosti protokolu týkajícího se blokování sítě.

  • Umožňuje jako krajní řešení problému vypnout bránu firewall.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v38173761_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016