Norton Firewall Diagnosis

Brána firewall může někdy v závislosti na konfiguračním nastavení blokovat síťový provoz, který chcete povolit. Mohou se vyskytnout problémy s přístupem k internetu, síti nebo jinému počítači například při sdílení zdrojů.

Pokud dojde k problémům se síťovým připojením, aplikace Norton Firewall rychle zjistí příčinu selhání a provede diagnostiku. V případě, že dojde k problémům se síťovým připojením, aplikace Norton zobrazí průvodce diagnostikou brány firewall.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozici pouze v systému Windows 7 nebo novějším.

V průvodci je k dispozici zpráva o diagnostice problému, která je pro jednotlivé případy blokování sítě jedinečná. Blokování sítě může nastat například v následujících případech:

  • Je blokován neobvyklý protokol používaný síťovým provozem.

  • Aktivní pravidlo brány firewall je nastaveno na blokování síťového provozu, který chcete povolit.

  • Síťový provoz porušil zásady procesu brány firewall.

  • Síťový provoz porušil zásady provozu brány firewall.

  • Síťový provoz pochází z omezené zóny sítí nebo počítačů.

  • Síťový provoz odpovídá signatuře útoku funkce Prevence narušení.

Pomocí nástroje Průvodce diagnostikou brány firewall můžete sami odstranit problémy se síťovým připojením.

Průvodce obsahuje analýzu příčiny a možná řešení blokování pro každý případ blokování sítě.

Aplikace Norton doporučuje pro odstranění blokování použít průvodce diagnostikou brány firewall. Řešení dostupná v průvodci umožní problém analyzovat a podniknout vhodné kroky k jeho vyřešení.

Použití průvodce k řešení problému má následující výhody:

  • Automaticky se snaží problém vyřešit.

  • Umožňuje upravit nastavení související s problémem.

  • Umožňuje zobrazit podrobnosti protokolu týkajícího se blokování sítě.

  • Umožňuje jako krajní řešení problému vypnout bránu firewall.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v38173761_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016