Konfigurace produktu Norton k zajištění nejlepšího využití energie baterie

Při napájení počítače z baterie je důležité, aby všechny aktivní programy spotřebovávaly minimum zdrojů. Snížením zatížení zdrojů zajistíte zvýšení efektivity využití energie a možnost delšího napájení z baterie.

Nastavením profilu s nízkým zatížením zdrojů zajistíte, aby všechny programy využívaly pouze minimum zdrojů. Pokud program nebo proces nízkou úroveň zatížení zdrojů přesáhne, aplikace Norton vám to oznámí v podobě výstrahy výkonu. Máte možnost tento program nebo proces ručně ukončit a uvolnit zdroje.

Pokud je možnost Při napájení z baterie použít profil nízkého využití zdrojů v okně Nastavení pro správu zapnutá a počítač je napájen z baterie, aplikace Norton automaticky změní profil s hranicí na nízký. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnutá.

Společnost Symantec doporučuje možnost Při napájení z baterie použít profil s nízkou spotřebou zdrojů ponechat zapnutou.

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Při napájení z baterie použít profil s nízkou spotřebou zdrojů

  1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

  2. V okně Nastavení klikněte na možnost Nastavení pro správu.

  3. V nabídce Sledování výkonu na řádku Při napájení z baterie použít profil nízkého využití zdrojů přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto nebo Zapnuto.

  4. Klikněte na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36704308_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 03. 2018