Jiné produkty

Okno Byla zjištěna hrozba

Okno Byla zjištěna hrozba se zobrazí, když aplikace Norton v počítači zjistí bezpečnostní riziko. V tomto okně si můžete prohlédnout údaje o riziku a zvolit potřebnou akci. V některých případech může být třeba zobrazit okno Byla zjištěna hrozba pro určité riziko opakovaně. Toto okno lze otevřít kdykoli z okna Historie zabezpečení. Okno Security History je centrální místo, odkud je možné přejít k oknům Byla zjištěna hrozba týkajícím se rizik spadajících do některé z následujících kategorií:

Vyřešená bezpečnostní rizika

Do této kategorie spadají rizika zabezpečení a infikované soubory, které aplikace Norton zjistila a poté opravila, umístila do karantény nebo odstranila.

Nevyřešená bezpečnostní rizika

Do této kategorie jsou zařazeny rizika zabezpečení a infikované soubory, které aplikace Norton nebyla schopna opravit, umístit do karantény nebo odstranit.

Karanténa

Tato kategorie obsahuje rizika zabezpečení izolovaná od zbytku počítače, která vyžadují pozornost a vhodnou akci.

Akce, které vyžadují rizika v okně Byla zjištěna hrozba, se různí podle typu a závažnosti rizika. V tomto okně jsou k dispozici například následující možnosti:

Obnovit

Vrátí bezpečnostní riziko uložené v karanténě zpět do původního umístění v počítači.

Obnovit a vyloučit soubor

Vrátí vybranou položku v karanténě do původního umístění, aniž by byla opravena a vyloučí položku ze zjišťování při budoucím prověření.

Odebrat tento soubor

Odstraní bezpečnostní riziko z počítače a uloží je do karantény

Vyloučit tento program

Vyloučí bezpečnostní riziko z dalšího prověření.

Odebrat z historie

Odebere vybranou položku bezpečnostního rizika z protokolu Historie zabezpečení.

Získat nápovědu

Přesměruje vás na webovou stránku oddělení Symantec Security Response.

Odeslat společnosti Symantec

Odešle bezpečnostní riziko společnosti Symantec.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v36662593_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018