Okno Byla zjištěna hrozba

Okno Byla zjištěna hrozba se zobrazí, když aplikace Norton v počítači zjistí bezpečnostní riziko. V tomto okně si můžete prohlédnout údaje o riziku a zvolit potřebnou akci. V některých případech může být třeba zobrazit okno Byla zjištěna hrozba pro určité riziko opakovaně. Toto okno lze otevřít kdykoli z okna Historie zabezpečení. Okno Security History je centrální místo, odkud je možné přejít k oknům Byla zjištěna hrozba týkajícím se rizik spadajících do některé z následujících kategorií:

Vyřešená bezpečnostní rizika

Do této kategorie spadají rizika zabezpečení a infikované soubory, které aplikace Norton zjistila a poté opravila, umístila do karantény nebo odstranila.

Nevyřešená bezpečnostní rizika

Do této kategorie jsou zařazeny rizika zabezpečení a infikované soubory, které aplikace Norton nebyla schopna opravit, umístit do karantény nebo odstranit.

Karanténa

Tato kategorie obsahuje rizika zabezpečení izolovaná od zbytku počítače, která vyžadují pozornost a vhodnou akci.

Akce, které vyžadují rizika v okně Byla zjištěna hrozba, se různí podle typu a závažnosti rizika. V tomto okně jsou k dispozici například následující možnosti:

Obnovit

Vrátí bezpečnostní riziko uložené v karanténě zpět do původního umístění v počítači.

Obnovit a vyloučit soubor

Vrátí vybranou položku v karanténě do původního umístění, aniž by byla opravena a vyloučí položku ze zjišťování při budoucím prověření.

Odebrat tento soubor

Odstraní bezpečnostní riziko z počítače a uloží je do karantény

Vyloučit tento program

Vyloučí bezpečnostní riziko z dalšího prověření.

Odebrat z historie

Odebere vybranou položku bezpečnostního rizika z protokolu Historie zabezpečení.

Získat nápovědu

Přesměruje vás na webovou stránku oddělení Symantec Security Response.

Odeslat společnosti Symantec

Odešle bezpečnostní riziko společnosti Symantec.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v36662593_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 20. 06. 2017