Jiné produkty

Okno funkce File Insight

V okně File Insight jsou uvedeny údaje o relevantních souborech dostupných v počítači. Tato možnost analýzy je dostupná pro soubory, které jsou staženy, prověřovány nebo používány pro nějakou činnost.

Okno File Insight lze otevřít několika způsoby. Je to možné například prostřednictvím různých upozornění, výstrah, oken spojených s prověřením a výkonem nebo místní nabídky různých souborů. Centrálním místem, odkud lze přejít k oknům File Insight týkajícím se různých událostí spojených s riziky zabezpečení, funkcí Download Insight a výkonem, je okno Historie zabezpečení.

Okno File Insight umožňuje zobrazit podrobnosti o událostech, které patří do některé z následujících kategorií v okně Historie zabezpečení :

Vyřešená bezpečnostní rizika

Umožňuje přehledně zobrazit podrobné informace o vyřešených rizicích zabezpečení.

Kategorie Vyřešená rizika zabezpečení zahrnuje infikované soubory, které byly aplikací Norton opraveny, odstraněny nebo umístěny do karantény. Do této kategorie se řadí hlavně rizika střední a vysoké úrovně, která byla přesunuta do karantény nebo zablokována.

V okně File Insight se zobrazují údaje o úrovni, původu a aktivitě vyřešených bezpečnostních rizik v systému.

Nevyřešená bezpečnostní rizika

Umožňuje přehledně zobrazit podrobné informace o nevyřešených rizicích zabezpečení.

Kategorie Nevyřešená rizika zabezpečení obsahuje infikované soubory, které aplikace Norton nedokázala vyřešit. Patří sem hlavně rizika nízké úrovně, která vyžadují vhodnou akci ze strany uživatele.

V okně File Insight se zobrazují údaje o úrovni, původu a aktivitě nevyřešených bezpečnostních rizik v systému.

Karanténa

Umožňuje přehledně zobrazit podrobné informace o rizicích zabezpečení umístěných do karantény.

Kategorie Karanténa zahrnuje infikované soubory izolované od zbytku počítače, která vyžadují pozornost a vhodnou akci.

V okně File Insight se zobrazují údaje o úrovni, původu a aktivitě bezpečnostních rizik v systému umístěných do karantény.

Download Insight

Umožňuje zobrazit údaje o důvěryhodnosti stahovaného souboru.

Na základě těchto údajů můžete vyhodnotit úroveň bezpečnosti souboru a rozhodnout se, jakou akci chcete provést.

Výstraha výkonu

Umožňuje zobrazit podrobnosti o výkonu týkající se relevantních souborů dostupných v počítači.

Tyto údaje zahrnují obecné podrobnosti, podrobnosti o původu a rodině daných souborů, podrobnosti o využití prostředků a činnosti, které soubor v systému vykonal.

Okno File Insight zobrazí různé informace o položce historie zabezpečení. Tyto podrobnosti jsou v okně File Insight roztříděny na několika kartách.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v36662584_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018