Zjišťování virů, spywaru a dalších rizik

Viry a další bezpečnostní hrozby lze zjistit pomocí ručního nebo vlastního prověření. Funkce Auto-Protect takové hrozby zjišťuje, když provádíte činnosti s infikovaným souborem. Hrozby se mohou také vyskytnout při odesílání e-mailu nebo při ručním nebo vlastním prověřování.

Také bezpečnostní rizika, jako je spyware a adware, mohou být odhalena během těchto činností.

Nejprve budou prověřeny soubory, které již systém nakazily nebo které by jej mohly nakazit při dalším spuštění počítače.

Patří sem následující soubory:

  • soubory spojené s procesy, které jsou aktuálně spuštěné v paměti,

  • soubory s položkami spouštěcí složky,

  • soubory se záznamy v souborech INI pro spuštění systému,

  • soubory se záznamy ve spouštěcích dávkových souborech systému,

  • soubory, na které odkazují klíče registru spuštění systému.

Pokud je během této části ručního prověření zjištěn infikovaný soubor, je opraven nebo odebrán. Nepotřebné odkazy jsou z počítače také odebrány. Než se pokusíte opravit, přesunout do karantény nebo odstranit infikovaný soubor, jehož proces je spuštěn v paměti, pokusí se aplikace Norton tento proces ukončit. Zobrazí se varování a výzva k zavření všech nepotřebných programů. Teprve potom je proces ukončen.

Informace o zjištěných virech a dalších bezpečnostních hrozbách můžete zobrazit v historii zabezpečení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v2488430_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 20. 06. 2017