Jiné produkty

Zjišťování virů, spywaru a dalších rizik

Viry a další bezpečnostní hrozby lze zjistit pomocí ručního nebo vlastního prověření. Funkce Auto-Protect takové hrozby zjišťuje, když provádíte činnosti s infikovaným souborem. Hrozby se mohou také vyskytnout při odesílání e-mailu nebo při ručním nebo vlastním prověřování.

Také bezpečnostní rizika, jako je spyware a adware, mohou být odhalena během těchto činností.

Nejprve budou prověřeny soubory, které již systém nakazily nebo které by jej mohly nakazit při dalším spuštění počítače.

Patří sem následující soubory:

  • soubory spojené s procesy, které jsou aktuálně spuštěné v paměti,

  • soubory s položkami spouštěcí složky,

  • soubory se záznamy v souborech INI pro spuštění systému,

  • soubory se záznamy ve spouštěcích dávkových souborech systému,

  • soubory, na které odkazují klíče registru spuštění systému.

Pokud je během této části ručního prověření zjištěn infikovaný soubor, je opraven nebo odebrán. Nepotřebné odkazy jsou z počítače také odebrány. Než se pokusíte opravit, přesunout do karantény nebo odstranit infikovaný soubor, jehož proces je spuštěn v paměti, pokusí se aplikace Norton tento proces ukončit. Zobrazí se varování a výzva k zavření všech nepotřebných programů. Teprve potom je proces ukončen.

Informace o zjištěných virech a dalších bezpečnostních hrozbách můžete zobrazit v historii zabezpečení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v2488430_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018