Vypnutí nebo zapnutí možností tichého režimu

Můžete zapnout nebo vypnout možnosti tichého režimu, jako je Vypalování disku aplikací IMAPI 2.0 a Programy specifikované uživatelem, a to v okně Nastavení. Ve výchozím nastavení je možnost Vypalování disku aplikací IMAPI 2.0 zapnuta. Provedete-li úlohu týkající se možnosti Vypálení disku aplikací IMAPI 2.0, produkt Norton tuto úlohu nalezne a automaticky zapne bezobslužný režim. Pokud například zapnete možnost Vypálení disku s rozhr. IMAPI 2.0 a zahájíte vypalování disku. V takovém případě produktu Norton detekuje relaci vypalování disku a zapne tichý režim.

Váš produkt Norton zapne tichý režim ihned po zahájení vypalování disků CD nebo DVD. Funkce Tichý režim je po zapnutí vypnuta až při dokončení relace nahrávání televizního programu nebo vypalování disku. Během těchto relací nemůžete tichý režim vypnout pomocí možností v okně Nastavení.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Vypalování disku aplikací IMAPI 2.0

  1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

  2. V okně Nastavení klikněte na možnost Nastavení pro správu.

  3. V nabídce Nastavení bezobslužného režimu na řádku Vypálení disku s rozhr. IMAPI 2.0 přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto nebo Zapnuto.

  4. V okně Nastavení klikněte na tlačítko Použít.

  5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v24647744_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 08. 03. 2018