Bezobslužný režim

Produkt Norton automaticky zapne tichý režim, pokud provádíte úkoly vyžadující vyšší využití systémových prostředků. Je-li tichý režim zapnutý, produkt Norton pozastaví činnosti na pozadí a umožní úloze maximální využit prostředky k dosažení lepšího výkonu.

Je možné nastavit, aby produkt Norton automaticky povolovala tichý režim při následujících úlohách:

  • Vypalování disku aplikací IMAPI 2.0

  • Programy specifikované uživatelem

Následující tabulka vysvětluje různé možnosti:

Vypálení disku s rozhraním IMAPI 2.0

Pokud používáte aplikaci k vypalování disků CD nebo DVD, produkt Norton automaticky povolí tichý režim, pokud je zapnuta možnost Vypálení disku s rozhr. IMAPI 2.0. Ve výchozím nastavení je možnost Vypalování disku aplikací IMAPI 2.0 zapnutá. Je-li tichý režim povolen, produkt Norton pozastaví činnosti na pozadí, aby zlepšila výkon relace vypalování disku. Produkt Norton ale bude i nadále během této relace zobrazovat výstrahy a oznámení.

Produkt Norton podporuje zapnutím tichého režimu následující aplikace vypalování disků:

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (verze 13.0.125 a novější)

Produkt Norton zapne tichý režim ihned po zahájení vypalování disků CD nebo DVD pomocí aplikace. Produkt Norton vypne tichý režim po dokončení relace vypalování. Funkci Tichý režim není možné vypnout během relace vypalování disku vypnutím možnosti Vypalování disku aplikací IMAPI 2.0 v okně Nastavení.

Programy specifikované uživatelem

Produkt Norton automaticky spustí tichý režim, když zjistí relaci vypalování disku. Na seznam Programy v tichém režimu můžete dále ručně přidat programy, při jejichž spuštění má produkt Norton zapnout Bezobslužný režim. Pokud produkt Norton detekuje spuštěnou relaci programu přidaného do seznamu, automaticky zapne tichý režim. Je-li zapnutý tichý režim, produkt Norton pozastaví aktivity na pozadí, ale nepotlačuje výstrahy a oznámení.

Je také možné přidat spuštěný program do seznamu Programy v tichém režimu nebo jej z něj odebrat.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v24647741_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 20. 06. 2017