Zapnutí nebo vypnutí funkce Zjišťování celoobrazovkového režimu

Pomocí možnosti Zjištění na celé obrazovce v okně Nastavení můžete automaticky zapnout nebo vypnout bezobslužný režim, když produkt Norton zjistí aplikaci v celoobrazovkovém režimu. Ve výchozím nastavení je po nainstalování produktu Norton možnost Zjišťování při celoobrazovkovém režimu zapnutá.

Vypnutí nebo zapnutí možnosti Zjišťování celoobrazovkového režimu

  1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

  2. V okně Nastavení klikněte na možnost Nastavení pro správu.

  3. V části Nastavení bezobslužného režimu na řádku Zjišťování celoobrazovkového režimu přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

  4. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920778_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 08. 03. 2018