Jiné produkty

Konfigurace možnosti Zobrazit zprávu o spouštění souborů

Nastavení Zobrazit zprávu o spouštění souborů umožňuje nastavit kdy a u jakých souborů chcete zobrazit nabídku vhodných činností. Můžete například nastavit typy stahovaných souborů, u nichž má funkce Download Insight zobrazovat dotaz, jak s nimi pracovat, a také, jak často se tyto výzvy k akci mají zobrazovat.

Ke konfiguraci nastavení Zobrazit zprávu o spouštění souborů můžete použít následující možnosti:

Vždy

Pokud možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů nastavíte na hodnotu Vždy, bude funkce Download Insight nabídku vhodných činností zobrazovat u každého bezpečného a neznámého souboru. Okno aplikace Download Insight se tedy zobrazí při spuštění jakéhokoli staženého souboru bez ohledu na to, že je vyhodnocen jako bezpečný nebo že jeho hodnocení není k dispozici. V tomto okně si můžete prohlédnout podrobnosti o souboru a zvolit pro něj odpovídající akci.

Nebezpečné soubory produktu Norton vyhodnotí jako hrozbu a odstraní je.

Pouze neprokázané

Pokud možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů nastavíte na hodnotu Pouze neprokázané, bude funkce Download Insight nabídku vhodných činností zobrazovat pouze u neznámých souborů. Okno aplikace Download Insight se tedy zobrazí při spuštění jakéhokoli staženého souboru, i když není k dispozici jeho hodnocení. V tomto okně si můžete prohlédnout podrobnosti o souboru a zvolit pro něj odpovídající akci.

Ve výchozím nastavení je pro možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů vybráno nastavení Pouze neprokázané. V takovém případě produkt Norton povolí spouštění bezpečných souborů bez zobrazení nabídky vhodných činností. Nebezpečné soubory produktu Norton vyhodnotí jako hrozbu a odstraní je.

Nikdy

Když nastavíte možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů na hodnotu Nikdy, funkce Download Insight nebude nabídku vhodných činností zobrazovat u žádného typu stažených souborů. Okno aplikace Download Insight se tedy nebude zobrazovat při spouštění žádných stažených souborů.

Potlačené upozorňující zprávy a podrobnosti o činnosti můžete kdykoli zobrazit v nabídce Historie zabezpečení.

Konfigurace možnosti Zobrazit zprávu o spouštění souborů

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall nebo Síť.

 4. Klepněte na kartu Ochrana před narušením a ochrana prohlížeče.

 5. V části Informace ke stahování, v řádku Zobrazit zprávu o spouštění souborů proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete, aby funkce Download Insight zobrazila nabídku vhodných činností u bezpečných a neznámých souborů, přepněte přepínač do polohy Vždy.

  • Pokud chcete, aby funkce Download Insight zobrazila nabídku vhodných činností pouze u neznámých souborů, přepněte přepínač do polohy Pouze neprokázaná.

  • Pokud chcete, aby funkce Download Insight nabídku vhodných činností nezobrazovala u žádného typu souborů, přepněte přepínač do polohy Nikdy.

 6. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v23920646_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 12. 08. 2018