Konfigurace možnosti Zobrazit zprávu o spouštění souborů

Nastavení Zobrazit zprávu o spouštění souborů umožňuje nastavit kdy a u jakých souborů chcete zobrazit nabídku vhodných činností. Můžete například nastavit typy stahovaných souborů, u nichž má funkce Download Insight zobrazovat dotaz, jak s nimi pracovat, a také, jak často se tyto výzvy k akci mají zobrazovat.

Ke konfiguraci nastavení Zobrazit zprávu o spouštění souborů můžete použít následující možnosti:

Vždy

Pokud možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů nastavíte na hodnotu Vždy, bude funkce Download Insight nabídku vhodných činností zobrazovat u každého bezpečného a neznámého souboru. Okno aplikace Download Insight se tedy zobrazí při spuštění jakéhokoli staženého souboru bez ohledu na to, že je vyhodnocen jako bezpečný nebo že jeho hodnocení není k dispozici. V tomto okně si můžete prohlédnout podrobnosti o souboru a zvolit pro něj odpovídající akci.

Nebezpečné soubory produktu Norton vyhodnotí jako hrozbu a odstraní je.

Pouze neprokázané

Pokud možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů nastavíte na hodnotu Pouze neprokázané, bude funkce Download Insight nabídku vhodných činností zobrazovat pouze u neznámých souborů. Okno aplikace Download Insight se tedy zobrazí při spuštění jakéhokoli staženého souboru, i když není k dispozici jeho hodnocení. V tomto okně si můžete prohlédnout podrobnosti o souboru a zvolit pro něj odpovídající akci.

Ve výchozím nastavení je pro možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů vybráno nastavení Pouze neprokázané. V takovém případě produkt Norton povolí spouštění bezpečných souborů bez zobrazení nabídky vhodných činností. Nebezpečné soubory produktu Norton vyhodnotí jako hrozbu a odstraní je.

Nikdy

Když nastavíte možnost Zobrazit zprávu o spouštění souborů na hodnotu Nikdy, funkce Download Insight nebude nabídku vhodných činností zobrazovat u žádného typu stažených souborů. Okno aplikace Download Insight se tedy nebude zobrazovat při spouštění žádných stažených souborů.

Potlačené upozorňující zprávy a podrobnosti o činnosti můžete kdykoli zobrazit v nabídce Historie zabezpečení.

Konfigurace možnosti Zobrazit zprávu o spouštění souborů

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Brána firewall.

 3. Klepněte na kartu Ochrana před narušením a ochrana prohlížeče.

 4. V části Informace ke stahování, v řádku Zobrazit zprávu o spouštění souborů proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete, aby funkce Download Insight zobrazila nabídku vhodných činností u bezpečných a neznámých souborů, přepněte přepínač do polohy Vždy.

  • Pokud chcete, aby funkce Download Insight zobrazila nabídku vhodných činností pouze u neznámých souborů, přepněte přepínač do polohy Pouze neprokázaná.

  • Pokud chcete, aby funkce Download Insight nabídku vhodných činností nezobrazovala u žádného typu souborů, přepněte přepínač do polohy Nikdy.

 5. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v23920646_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016