Úložiště aplikace Identity Safe

Můžete vytvořit jedno místní bezpečné umístění pro každý uživatelský účet systému Windows na svém počítači. Uložená data a provedená nastavení aplikace Identity Safe budou platit pro příslušné místní bezpečné umístění. Data uložená v rámci jednoho účtu uživatele systému Windows nejsou dostupná z jiného účtu. Aplikace Identity Safe tímto způsobem chrání citlivé údaje před neoprávněným použitím jinými uživateli počítače.

Pokud budete počítač sdílet s více uživateli, společnost Symantec doporučuje vytvořit pro účty uživatelů systému Windows hesla.

Kromě funkcí, jako je například ukládání přihlašovacích údajů, karet a poznámek, můžete při použití bezpečného umístění aplikace Identity Safe provádět tyto činnosti:

  • Importovat údaje aplikace Identity Safe z již zálohovaného souboru. Můžete také importovat údaje uložené v přenosném profilu ze starší verze produktu do aktuální verze.

  • Exportovat data aplikace Identity Safe do souboru .DAT.

  • Resetovat aplikaci Identity Safe.

    Společnost Symantec vaše heslo k bezpečnému umístění neukládá. Jelikož heslo bezpečného umístění znáte pouze vy, nikdo včetně společnosti Symantec nemůže vaše data v bezpečném umístění vidět. Pokud své heslo k bezpečnému umístění zapomenete, společnost Symantec ho pro vás nemůže obnovit. Pro obnovení vašeho bezpečného umístění potřebujete pouze smazat existující bezpečné umístění a vytvořit nové.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920623_ns_sos_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016