Úložiště aplikace Identity Safe

Můžete vytvořit jedno místní bezpečné umístění pro každý uživatelský účet systému Windows na svém počítači. Uložená data a provedená nastavení aplikace Identity Safe budou platit pro příslušné místní bezpečné umístění. Data uložená v rámci jednoho účtu uživatele systému Windows nejsou dostupná z jiného účtu. Aplikace Identity Safe tímto způsobem chrání citlivé údaje před neoprávněným použitím jinými uživateli počítače.

Pokud budete počítač sdílet s více uživateli, společnost Symantec doporučuje vytvořit pro účty uživatelů systému Windows hesla.

Kromě funkcí, jako je například ukládání přihlašovacích údajů, karet a poznámek, můžete při použití bezpečného umístění aplikace Identity Safe provádět tyto činnosti:

  • Importovat údaje aplikace Identity Safe z již zálohovaného souboru. Můžete také importovat údaje uložené v přenosném profilu ze starší verze produktu do aktuální verze.

  • Exportovat data aplikace Identity Safe do souboru .DAT.

  • Resetovat aplikaci Identity Safe.

    Společnost Symantec vaše heslo k bezpečnému umístění neukládá. Jelikož heslo bezpečného umístění znáte pouze vy, nikdo včetně společnosti Symantec nemůže vaše data v bezpečném umístění vidět. Pokud své heslo k bezpečnému umístění zapomenete, společnost Symantec ho pro vás nemůže obnovit. Pro obnovení vašeho bezpečného umístění potřebujete pouze smazat existující bezpečné umístění a vytvořit nové.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v23920623_ns_sos_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016