Vypnutí nebo zapnutí možností nastavení zálohování

Produkt Norton poskytuje různé možnosti pro správu nastavení zálohování. Okno Nastavení zálohování umožňuje přístup k podrobnostem o zálohování určitého souboru podle překryvů ikon stavu, aniž by bylo třeba produkt spustit. Překryvy ikon lze použít k zobrazení stavu zálohování souboru nebo složky. Stav zálohování sady pro zálohování lze zjistit na stránce Vlastnosti.

Pokud je možnost Překryvy stavu zálohování zapnutá, přidá produkt Norton k souborům ikonu stavu zálohování v závislosti na následujících podmínkách:

 • Soubory, které patří do kategorie záložních souborů, kterou jste zařadili do některé ze sad pro zálohování.

 • Soubory, které jsou umístěny ve zdroji, který jste zařadili do některé ze sad pro zálohování.

V následující tabulce je uveden přehled překryvů ikon indikujících stav zálohování pro soubory na počítači:

Zelená ikona se zaškrtávací značkou

Udává, že soubor byl zálohován

Pokud soubor upravíte, změní se tato ikona na modrou ikonu se šipkami.

Modrá ikona s šipkami

Udává, že soubor nebyl zálohován

Ikona se změní na zelenou, když produkt Norton soubor automaticky zálohuje v době nečinnosti.

Šedá ikona s lomítkem

Udává, že soubor byl vyloučen ze zálohování

Produkt Norton zobrazuje u souboru deaktivovaný stav zálohování, když jej vyloučíte z některé záložní sady.

Pokud jste provedli upgrade z aplikace Norton 360 na aplikaci Norton Security, jsou soubory, které jste zálohovali pomocí aplikace Norton 360, označeny jako nezálohované. Vaše záložní sady jsou však přeneseny do Norton Security. Po provedení zálohování synchronizuje aplikace Norton Security záložní sadu se soubory, které jsou již zálohovány. U souborů, které jsou již zálohovány, se ikona stavu překrývání změní na zelenou.

Produkt Norton po konfiguraci zálohování poskytuje v Průzkumníku Windows jednotku zálohy Norton. Jednotka zálohy Norton obsahuje seznam cílů zálohy, kam se zálohují vaše soubory.

Možnost Kontextová nabídka lze použít k přidání nebo vyloučení souboru nebo složky ze sady pro zálohování, a to klepnutím pravým tlačítkem. Tuto možnost lze použít po konfiguraci funkce Zálohování v okně Správa sad pro zálohování.

Pomocí možnosti Stránka vlastností si můžete zobrazit další podrobnosti o ikonách udávajících stav zálohování. Pokud klepnete pravým tlačítkem na soubor, který jste zálohovali, a zobrazíte vlastnosti souboru, lze podrobnosti o zálohování zobrazit na kartě Zálohování. Na kartě Zálohování je uveden stav souboru pro každou sadu pro zálohování a čas posledního zálohování.

Tyto možnosti lze vypnout, pokud nechcete ikony a stavy zálohování zobrazovat.

Vypnutí možností nastavení zálohování

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení klikněte na možnost Nastavení zálohování.

 3. V okně Nastavení zálohování proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vypnout překryvy ikon, na řádku Překryvy stavu zálohování přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto.

  • Chcete-li vypnout možnost Jednotka zálohy Norton, na řádku Jednotka zálohy Norton přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto.

  • Chcete-li místní nabídku zálohování vypnout, na řádku Kontextová nabídka přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto.

  • Chcete-li vypnout kartu Zálohování na stránce Vlastnosti, na řádku Stránka vlastností přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto.

 4. V okně Nastavení klikněte na tlačítko Použít.

Zapnutí možností nastavení zálohování

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení klikněte na možnost Nastavení zálohování.

 3. V okně Nastavení zálohování proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zapnout překryvy ikon, na řádku Překryvy stavu zálohování přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.

  • Chcete-li zapnout možnost Jednotka zálohy Norton, na řádku Jednotka zálohy Norton přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.

  • Chcete-li místní nabídku zálohování zapnout, na řádku Kontextová nabídka přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.

  • Chcete-li zapnout kartu Zálohování na stránce Vlastnosti, na řádku Stránka vlastností přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.

 4. V okně Nastavení klikněte na tlačítko Použít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v19829044_ns_backup_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018