Jiné produkty

Naplánování prověření

Produkt Norton automaticky zjistí neaktivitu počítače a spustí rychlé prověření systému. Máte ale možnost naplánovat úplné prověření systému dle vlastních požadavků. Můžete také vytvořit plán pro rychlé prověření a vlastní prověření, která jste vytvořili.

Plánování vlastních prověření lze plně přizpůsobit požadavkům. Vyberete-li, jak často chcete spouštět prověření (denně, týdně, měsíčně), budete mít k dispozici další možnosti. Například můžete vyžadovat měsíční prověření a potom ho naplánovat, aby k němu místo toho docházelo ve více dnech.

Kromě vlastních prověření, která vytvoříte, umožňuje produkt Norton naplánovat úplné prověření systému a rychlé prověření.

Prověření můžete také naplánovat tak, aby probíhalo ve stanovených časových intervalech (v hodinách či dnech).

Při plánování měsíčního prověřování umožňuje produkt Norton vybrat více dat.

Plánování vlastního prověření

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a poté klikněte na položku Prověření.

 3. V okně Prověření v části Prověřování a úlohy klikněte na možnost Vlastní prověření.

 4. Klikněte na tlačítko Přejít.

 5. V okně Prověření ve sloupci Upravit prověření klikněte na ikonu úprav vedle vlastního prověření, které chcete naplánovat.

 6. V okně Upravit prověření na kartě Plán prověření proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud během určitého času nechcete prověření spustit, ale chcete možnosti a položky prověření uložit, vyberte možnost Neplánovat toto prověření.

  • Pokud chcete spustit prověření v konkrétních časových intervalech, vyberte možnost Spouštět v zadaný časový interval.

  • Pokud chcete spustit prověření každý den, vyberte možnost Denně.

  • Pokud chcete spustit prověření konkrétní den v týdnu, vyberte možnost Týdně.

  • Pokud chcete spustit prověření konkrétní den v měsíci, vyberte možnost Měsíčně.

  Tyto možnosti nastavení četnosti umožňují použít další možnosti, pomocí kterých můžete plánování upřesnit. Podle nutnosti nastavte další možnosti.

 7. V části Spustit prověření proveďte následující:

  • Pokud chcete spustit prověření během nečinnosti, vyberte možnost Pouze v době nečinnosti.

  • Pokud chcete prověření spouštět pouze tehdy, když je počítač připojený k externímu zdroji napájení, zaškrtněte možnost Pouze při napájení ze sítě.

  • Pokud nechcete počítači dovolit, aby přešel do režimu spánku nebo pohotovostního režimu, zaškrtněte možnost Zabránit přechodu do úsporného režimu.

 8. V části Po dokončení prověření vyberte stav, ve kterém by měl počítač být po dokončení prověření. Máte následující možnosti:

  • Nechat zapnutý

  • Vypnout

  • Spánek

   Tato možnost je funkční, pouze pokud jste provedli konfiguraci možností napájení v počítači pomocí ovládacích panelů systému Windows.

  • Hibernace

   Tato možnost je funkční, pouze pokud jste provedli konfiguraci možností napájení v počítači pomocí ovládacích panelů systému Windows.

 9. Klikněte na tlačítko Další.

 10. Na kartě Možnosti prověření klikněte na možnost Uložit.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v1910914_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 12. 08. 2018