Jiné produkty

Nastavení brány firewall

Nastavení brány firewall umožňují přizpůsobit, jakým způsobem má brána firewall sledovat příchozí a odchozí síťovou komunikaci a jak má na ni reagovat. Nastavení brány firewall obsahují nastavení přístupu pro aplikace, služby a porty v počítači Mac. Také obsahují nastavení přístupu pro příchozí nebo odchozí připojení jiných počítačů v síti, ke které je počítač Mac připojen.

Pomocí okna Brána firewall můžete přizpůsobit následující nastavení brány firewall:

Blokování aplikací

Umožňuje konfigurovat pravidla brány firewall pro aplikace spuštěné v počítači Mac za účelem připojení k internetu.

Nastavení Blokování aplikací určuje, zda povolit nebo odmítnout aplikaci, například webovému prohlížeči nebo iTunes, přístup k internetu.

Nastavení Blokování aplikací nejsou specifická pro konkrétní umístění sítě. Pokud přejdete do jiného umístění sítě, nastavení Blokování aplikací se nezmění.

Pomocí možnosti Konfigurovat v okně Blokování aplikací můžete nastavit přístup k internetu pro aplikace v počítači Mac.

Kdykoli se překrývají nastavení Blokování připojení a Blokování aplikací, nastavení Blokování připojení mají přednost před nastavením Blokování aplikací.

Blokování připojení

Umožňuje povolit nebo blokovat aplikace, porty, služby a adresy IP, které se:

  • připojují k počítači Mac,

  • připojují k síti.

Nastavení funkce Blokování připojení určuje, zda povolit nebo zakázat příchozí nebo odchozí připojení, která používají určitou službu, aplikaci nebo port. Bránu firewall lze také konfigurovat tak, aby povolila nebo blokovala specifickou adresu IP v síti.

Nastavení Blokování připojení se týkají pouze konkrétního umístění.

Pomocí ikony Nastavení na řádku Blokování připojení můžete nastavit připojení pro aplikace a služby v počítači Mac.

Ochrana před napadnutelností

Pomáhá při zjišťování a prevenci narušení přes internet. Ochrana před napadnutelností sleduje všechen příchozí a odchozí provoz v počítači Mac a blokuje jakýkoli neoprávněný přístup.

Poskytuje informace o úrovni zranitelnosti programů v počítači Mac nebezpečnými útoky. Také poskytuje informace o známých útocích. Můžete spravovat seznam signatur za účelem ochrany před napadnutelností.

Sledování umístění

Umožňuje konfigurovat nastavení brány firewall založená na umístění sítě, ke kterému je připojen počítač Mac.

Nastavení brány firewall, která konfigurujete, obsahují nastavení blokování připojení pro aplikaci a služby, které jsou spuštěny v počítači Mac. Pokud připojíte přenosný počítač Mac k novému umístění sítě, produkt Norton vás vyzve, abyste pro nové umístění sítě vybrali nové nastavení brány firewall.

DeepSight

Umožňuje přístup ke službě Stažení Norton DeepSight Community a konfiguraci této služby. Tato funkce umožňuje získat aktualizovaný seznam adres IP, které společnost Symantec identifikuje jako útočníky. Povolením služby Stažení Norton DeepSight Community můžete získat aktualizovaný seznam adres IP ze serverů společnosti Symantec.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v18368335_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 05. 06. 2018