Export nebo import informací z položky Historie zabezpečení

Aplikace Norton umožňuje export událostí historie zabezpečení do souboru. Události Historie zabezpečení je možné exportovat a ukládat a ve volném čase si je potom prohlížet.

Například můžete události zabezpečení analyzovat v určitý den. Můžete použít možnost Rychlé hledání, chcete-li získat seznam všech položek souvisejících s určitým bezpečnostním rizikem. Možnost Export můžete použít k uložení seznamu v protokolu Historie zabezpečení. Soubor lze později importovat do souboru protokolu a data analyzovat.

Historie zabezpečení informace ukládá v samostatném souboru. Pokud velikost souboru dosáhne limitu maximální velikosti, informace týkající se nové události přepíší informace týkající se starších událostí. Protokol lze exportovat pravidelně, chcete-li uchovat kompletní informace Historie zabezpečení.

Soubor protokolu lze uložit v jednom z následujících formátů souboru:

 • Protokolovací soubory historie zabezpečení (.mcf)

  Formát souboru .mcf je formát protokolovacích souborů historie zabezpečení a jde o patentovaný formát společnosti Symantec.

  Používáte-li tento typ souboru, můžete soubor zobrazit pouze v okně Historie zabezpečení.

 • Textové soubory (.txt)

  Data jsou uložena ve formátu textu odděleném čárkami.

  Používáte-li tento typ souboru, můžete soubor externě otevřít a zobrazit bez použití Historie zabezpečení.

Importovat můžete pouze soubory protokolu s příponou .mcf. Importujete-li soubor protokolu, zobrazí se exportovaný seznam informací Historie zabezpečení v souboru protokolu. Seznam nahradí aktuální seznam událostí zabezpečení. Můžete vybrat možnost v rozevíracím seznamu Zobrazit a zobrazit si podrobnosti specifické pro danou možnost, které jsou uloženy v souboru protokolu. Chcete-li vrátit zpět aktuální seznam Historie zabezpečení, je nutné klepnout na odkaz Zavřít soubor: název_souboru.mcf.

Export informací Historie zabezpečení

 1. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a potom klikněte na položku Historie.

 2. V okně Historie zabezpečení vyberte v rozevírací nabídce Zobrazit jednu z možností.

 3. Klepněte na možnost Export.

 4. V dialogovém okně Uložit jako, které se zobrazí, přejděte do umístění a zadejte název souboru.

  Název kategorie v rozevíracím seznamu Zobrazit se zobrazí jako výchozí název souboru. Můžete zadat libovolný název souboru.

 5. V poli Uložit jako typ vyberte formát, ve kterém chcete soubor protokolu uložit.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Import informací Historie zabezpečení

 1. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a potom klikněte na položku Historie.

 2. V okně Historie zabezpečení klepněte na položku Import.

 3. V dialogovém okně Otevřít, které se zobrazí, přejděte do složky obsahující soubor, který chcete importovat.

 4. Vyberte soubor .mcf a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Soubory protokolu ve formátu .mcf lze otevřít pouze v okně Historie zabezpečení. Soubory protokolu ve formátu .txt lze otevřít a zobrazit externě bez použití Historie zabezpečení.

  V režimu importu nelze informace upravovat. Například není možné protokoly vyčistit. Aktuální seznam Historie zabezpečení můžete vrátit zpět zavřením souboru.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v15967289_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 20. 06. 2017