Konfigurace nastavení serveru proxy sítě

Při připojování k internetu pomocí serveru proxy je nutné zadat podrobnosti o serveru. Okno Nastavení serveru proxy sítě umožňuje zadat nastavení automatické konfigurace, serveru proxy a jeho ověřování. Nastavení serveru proxy sítě umožňuje připojení k internetu při provádění úloh, jako je aktivace služby nebo zobrazení možností podpory.

Konfigurace nastavení serveru proxy sítě

 1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Nastavení pro správu.

 3. Na řádku Nastavení serveru proxy sítě klepněte na tlačítko Konfigurovat.

 4. V okně Nastavení serveru proxy sítě proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má prohlížeč automaticky zjišťovat nastavení síťového připojení, zaškrtněte v nabídce Automatická konfigurace pole Automaticky zjišťovat nastavení.

  • Pokud server proxy vyžaduje automatickou konfiguraci adresy URL, zaškrtněte v nabídce Automatická konfigurace pole Používat skript pro automatickou konfiguraci. Zadejte adresu URL souboru PAC do pole Adresa URL.

  • Pokud síť používá server proxy, zaškrtněte v nabídce Nastavení serveru proxy pole Používat server proxy pro připojení HTTP. Po pole Adresa zadejte adresu URL nebo adresu IP serveru proxy a do pole Port zadejte číslo portu serveru proxy. Můžete zadat hodnotu od 1 do 65 535.

  • Pokud server proxy vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla, zaškrtněte v nabídce Ověření pole Potřebuji ověření pro připojení přes bránu firewall nebo server proxy. Zadejte uživatelské jméno do pole Uživatelské jméno a heslo do pole Heslo.

 5. V okně Nastavení serveru proxy sítě klepněte na tlačítko Použít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v15707976_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 19. 06. 2017