Jiné produkty

Prohlížení souborů pomocí aplikace Norton Insight

Funkce Norton Insight poskytuje informace o důvěryhodnosti relevantních souborů umístěných v počítači. Aplikace Norton umožňuje zobrazení jednotlivých kategorií souborů podle možnosti vybrané v okně Norton Insight.

Rozevírací seznam dostupný v okně Norton Insight nabízí následující možnosti:

Všechny spuštěné procesy

Zobrazí seznam procesů spuštěných v počítači.

Všechny soubory

Uvádí relevantní soubory.

Položky spouštěné při spuštění počítače

Uvádí programy spouštěné při startu počítače.

Všechny načtené moduly

Uvádí všechny soubory a složky, které jsou momentálně načteny v paměti programu.

Nejvyšší vliv na výkon

Uvádí programy s největší spotřebou prostředků počítače.

Aplikace Norton zobrazí seznam 10 hlavních relevantních souborů, které měly největší využití v počítači.

Největší využití v komunitě

Uvádí soubory s nejvyšším stupněm využití v komunitě.

Soubory důvěryhodné pro uživatele

Uvádí relevantní soubory s ručně nastaveným hodnocením důvěryhodný v okně File Insight.

V této kategorii nejsou uvedeny soubory, které nepatří mezi relevantní soubory, i když jste je ručně označili jako důvěryhodné.

Můžete také odebrat uživatelské nastavení důvěryhodnosti u relevantních souborů, kterým bylo toto nastavení ručně přiděleno. Pomocí možnosti Vymazat všechny položky důvěryhodné pro uživatele vedle rozevírací nabídky je možné nastavení důvěryhodnosti odebrat.

Nedůvěryhodné soubory

Uvádí soubory, které nejsou důvěryhodné soubory Norton Trusted.

Pomocí možnosti Označit všechny soubory jako důvěryhodné vedle rozevírací nabídky je možné nastavit ručně důvěryhodnost všech souborů.

Můžete zobrazit podrobnosti souboru, například název souboru, využití souboru v komunitě a využití prostředků. Mohou nastat situace, kdy se úroveň důvěryhodnosti souboru změní nebo se může spuštěný proces zastavit. Obnovením okna Norton Insight aktualizujete seznam souborů a podrobnosti souboru. Měřič pokrytí zobrazuje grafickou reprezentaci procentuálního poměru souborů důvěryhodných pro aplikace Norton ku celkovému počtu relevantních souborů. Čím je vyšší procento, tím kratší bude doba prověření.

Prohlížení souborů pomocí aplikace Norton Insight

  1. Spusťte produkt Norton.

    Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

  2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a poté klikněte na položku Prověření.

  3. V okně Prověřování vyberte možnost Norton Insight a poté klikněte na možnost Přejít.

  4. V okně Norton Insight vyberte možnost v rozevíracím seznamu Zobrazit a zobrazte požadovanou kategorii souborů.

    Může být nutné okno posunout dolů, aby bylo možné zobrazit všechny soubory uvedené v oblasti s podrobnostmi.

  5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Obnova seznamu souborů

  • V okně Norton Insight v horní části ikony souboru klepněte na ikonu obnovení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v15624052_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 12. 08. 2018