Norton Insight

Aplikace Norton Insight umožňuje inteligentní prověřování souborů v počítači. Zlepšuje výkon prověření aplikace Norton tím, že umožňuje prověřovat menší množství souborů bez ohrožení zabezpečení počítače.

Funkce prověřování aplikace Norton vyhledává hrozby v počítači následujícími způsoby:

Technika zakázaných položek

Aplikace Norton získává v pravidelných intervalech aktualizace definicí od společnosti Symantec. Tyto aktualizace obsahují podpisy známých hrozeb. Při každém načtení aktualizace definic aplikace Norton provede prověření všech souborů na počítači. K rozpoznání hrozeb na počítači porovnává signaturu souborů proti signaturám známých hrozeb.

Technika povolených položek

Aplikace Norton získává specifické informace o relevantních souborech a odesílá tyto informace v době nečinnosti společnosti Symantec. Mezi tyto informace patří název souboru, velikost souboru a hodnota hash. Společnost Symantec analyzuje údaje každého relevantního souboru a jeho hodnotu hash a přidělí souboru úroveň důvěryhodnosti. Server společnosti Symantec ukládá hodnoty hash a podrobnosti úrovně důvěryhodnosti relevantních souborů. Server poskytuje podrobnosti okamžitě po otevření okna Norton Insight. I ta nejmenší úprava souboru způsobí změnu jeho hodnoty hash a úrovně důvěryhodnosti souboru. Typicky patří většina relevantních souborů do operačního systému nebo známým aplikacím a nikdy se nemění. Takové soubory nevyžadují opakované prověření nebo sledování. Například soubor Excel.exe se nikdy nemění, ale vždy jej prověřujete při normálním prověření zabezpečení.

Společnost Symantec přiděluje následující úrovně důvěryhodnosti relevantním souborům:

Důvěryhodný

Společnost Symantec považuje soubory za důvěryhodné na základě statistického vyhodnocení provedeného na souborech, které jsou k dispozici v rámci komunity Norton.

Pokud má soubor tři zelené pruhy, společnost Symantec soubor hodnotí jako Norton Trusted.

U souborů, které mají tři zelené proužky, se při nastavení ukazatele myši na zelené proužky zobrazí místní text Norton Trusted.

Dobrý :

Společnost Symantec označuje soubory jako dobré na základě statistického vyhodnocení provedeného na souborech, které jsou k dispozici v rámci komunity Norton.

Společnost Symantec hodnotí důvěryhodné soubory takto:

  • Pokud má soubor dva zelené pruhy, společnost Symantec soubor hodnotí jako Dobrý.

  • Pokud má soubor jeden zelený pruh, společnost Symantec soubor hodnotí jako Příhodný.

Neprokázaný

Společnost Symantec nemá dostatek informací o souboru, aby mu mohla přiřadit úroveň důvěryhodnosti.

Nízký

Společnost Symantec má pouze několik náznaků, že soubor není důvěryhodný.

Technika povolených položek používaná funkcí Norton Insight také pomáhá při heuristickém zjišťování podezřelých aplikací. Obvykle se chování při spuštění známých aplikací neliší od chování při spuštění neznámých aplikací. Takové chování má za následek chybnou identifikaci korektních aplikací jako podezřelých. Tím pádem musí mít bezpečnostní aplikace nízký práh citlivosti heuristického zjišťování. Nízký práh citlivosti zjišťování nicméně neposkytuje úplnou heuristickou ochranu před nebezpečnými programy. Aplikace Norton používá techniku povolených položek k udržení vysokého prahu citlivosti heuristického zjišťování. Vylučuje známé aplikace z heuristického zjišťování, aby zabránila chybnému zjištění známých aplikací a zajistila vysokou míru zjištění nebezpečných programů.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v15472458_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018