Jiné produkty

Aktualizujte své programy pomocí funkce Aktualizátor softwaru Norton

Funkce Aktualizátor softwaru ve vaší ochraně Norton pomáhá udržovat programy třetích stran aktualizované a vyvarovat se tak slabých míst v zabezpečení. Pokud chcete být maximálně chráněni, je důležité zajistit, aby veškeré vaše programy byly aktualizovány na nejnovější verzi. Program, který není aktualizovaný, může postrádat nejnovější opatření v oblasti zabezpečení, což usnadňuje práci kyberzločincům, kteří tak mohou využít jeho slabá místa a získat přístup k vašemu počítači a datům.

Funkce Aktualizátor softwaru nepodporuje všechny programy. Podporované programy najdete v části Seznam programů podporovaných funkcí Aktualizátor softwaru.

Chcete-li mít k této funkci přístup, musíte mít uživatelský účet systému Windows s oprávněním správce.

Pokud využíváte zkušební verzi a vaše Ochrana Norton byla v zařízení se systémem Windows předem nainstalována, nebudete moci automaticky aktualizovat své programy na nejnovější verzi.

Funkce Aktualizátor softwaru může kromě aktualizací programů rovněž vyhledávat aktualizace oprav systému Windows. Pomocí možnosti Zahrnout aktualizace systému Windows můžete zapnout agenta Windows Update, který bude stahovat aktualizace oprav systému Windows. Pokud jste však v nastavení systému Windows pozastavili aktualizace, nebude funkce Aktualizátor softwaru vyhledávat aktualizace systému Windows. Doporučujeme nepozastavovat aktualizace systému Windows, protože byste mohli přijít o důležité aktualizace pro stabilitu a zabezpečení počítače.

Důležité: Aktualizace oprav systému Windows spotřebovávají maximum systémových zdrojů a šířky pásma sítě. To může mít za následek, že dokončení aktualizací trvá delší dobu. Čas potřebný k aktualizaci se může lišit v závislosti na operačním systému, konfiguraci systému a velikosti aktualizací.

Aktualizace programů na nejnovější verzi pomocí funkce Aktualizátor softwaru

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.
 2. V okně Můj Norton klikněte vedle položky Aktualizátor softwaru na možnost Prověřit.
 3. V okně Aktualizátor softwaru počkejte, dokud nebude dokončeno prověření.
  Pokud se na vaší obrazovce zobrazuje výsledek předchozího prověření, klikněte na možnost Znovu prověřit.
 4. Na kartě Programy vyžadující pozornost vyberte programy, které chcete aktualizovat.
 5. Pokud chcete, aby funkce Aktualizátor softwaru vyhledávala aktualizace systému Windows, zaškrtněte možnost Zahrnout aktualizace systému Windows.
  Pokud jste při předchozím prověření zahrnuli aktualizace systému Windows a při aktuálním prověření zrušíte zaškrtnutí možnosti Zahrnout aktualizace systému Windows, budou aktualizace oprav systému Windows vyloučeny pouze pro aktuální relaci prověření.
 6. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

  Tip: Nemusíte čekat, až funkce Aktualizátor softwaru dokončí proces prověření nebo aktualizace. Můžete kliknout na ikonu domovské stránky v levém podokně nebo okno minimalizovat a pokračovat v dalších úkolech.

 7. Na základě výsledků prověření zkontrolujte stavy programů a proveďte odpovídající akci.
 8. Pokud některý z programů aktualizovat nechcete, vyberte jej a klikněte na možnost Vyloučit.
 9. Na kartě Jiné programy si projděte programy, které byly aktualizovány na nejnovější verzi.
 10. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Automatická aktualizace

Pokud je zapnuta funkce Automatická aktualizace, pak se funkce Aktualizátor softwaru spustí každých 7 dní na pozadí a zkontroluje, zda pro některé vaše programy není k dispozici jejich novější verze. Pokud je pro určitý program nalezena dostupná aktualizace, bude tento program automaticky aktualizován na nejnovější verzi.

Funkce Automatická aktualizace nepodporuje všechny programy. U některých programů bude nutné provést aktualizaci na nejnovější verzi ručně.

Funkce Automatická aktualizace není k dispozici, pokud byla Ochrana Norton v zařízení se systémem Windows předinstalována.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.
 2. V prostředním podokně okna Můj Norton klikněte na ikonu nastavení > Aktualizátor softwaru.
 3. V okně nastavení funkce Aktualizátor softwaru přepněte přepínač funkce Automatická aktualizace do polohy zapnuto nebo vypnuto.
 4. Chcete-li do prověření zahrnout všechny programy, zapněte možnost Zahrnout programy nepodporované funkcí Automatická aktualizace.
  Důležité: Pokud tuto možnost zapnete, budou do prověření zahrnuty i programy, které vyžadují ruční aktualizaci. Je možné, že budete muset tyto programy ručně aktualizovat na nejnovější verzi.

Vyloučení programů nepodporovaných funkcí Automatická aktualizace

Ve výchozím nastavení nejsou programy, které funkce Automatická aktualizace nepodporuje, zahrnuty do prověření pomocí funkce Aktualizátor softwaru. Pokud jste zapnuli možnost Zahrnout programy nepodporované funkcí Automatická aktualizace, je nutné ji vypnout.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.
 2. V prostředním podokně okna Můj Norton klikněte na ikonu nastavení > Aktualizátor softwaru.
 3. V okně nastavení funkce Aktualizátor softwaru vypněte možnost Zahrnout programy nepodporované funkcí Automatická aktualizace.
  Programy, které vyžadují ruční aktualizaci, nebudou do dalšího prověření zahrnuty.

Získejte informace o stavech aktualizací jiných programů

Software Updater - program states
Stav Popis Pokyny
Dostupná aktualizace K dispozici je nová verze. Aktuální verze programu nainstalovaná v počítači není nejnovější. Program s tímto stavem se aktualizuje na nejnovější verzi po kliknutí na tlačítko Aktualizovat. Vyberte program a klikněte na tlačítko Aktualizovat
Aktuální V počítači je nainstalována nejnovější verze programu. Není nutná žádná akce. Aktuální verze programu nainstalovaná v počítači je nejnovější. Pokud nechcete, aby se program objevil ve výsledcích následného prověření pomocí funkce Aktualizátor softwaru, přidejte jej do seznamu vyloučených programů.
Dokončeno Aktualizace byla stažena a nainstalována. Není nutná žádná akce.
Nezdařilo se Stahování aktualizací se nezdařilo. Po určité době zkuste spustit nástroj Aktualizátor softwaru.
Vynecháno Je možné, že jste při posledním prověření aktualizaci vynechali záměrně. Pokud chcete program aktualizovat na nejnovější verzi, vyberte daný program a klikněte na tlačítko Aktualizovat. Pokud nechcete program aktualizovat, přidejte jej do seznamu vyloučených programů.
Zrušeno Nejspíš jste v průběhu prověření pomocí funkce Aktualizátor softwaru kliknuli na možnost Zastavit. Klikněte na možnost Znovu prověřit.
Je nutné zavřít program Aktualizace byla stažena. Aby však bylo možné aktualizace nainstalovat, je nutné daný program zavřít. Zavřete příslušný program. Některé programy mohou být spuštěny na pozadí i poté, co je zavřete. V takových případech je nutné ukončit i procesy na pozadí.
Je vyžadován restart Aby bylo možné stažené aktualizace nainstalovat, je nutné provést restart. Uložte svou práci a klikněte na tlačítko Restartovat nyní. Pro dokončení aktualizace se doporučuje restartovat počítač.

Pokud jste v okně nastavení funkce Aktualizátor softwaru zapnuli možnost Zahrnout programy nepodporované funkcí Automatická aktualizace, zobrazí se následující stavy:

Stav Popis Pokyny
Je vyžadována ruční aktualizace Funkci Aktualizátor softwaru se nedaří aktualizovat konkrétní program. Je vyžadována akce. Klikněte na odkaz Je vyžadována ruční aktualizace, načež přejdete na web daného programu, kde si budete moci aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Pokud odkaz není k dispozici, musíte ručně navštívit web daného programu a zkontrolovat, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.
Je vyžadována ruční kontrola Funkci Aktualizátor softwaru se nedaří zjistit, zda je aktualizace pro konkrétní program k dispozici. Je vyžadována akce. Musíte ručně navštívit web daného programu a zkontrolovat, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. U některých programů nemusí být nejnovější verze k dispozici. Takové programy můžete přidat do seznamu vyloučených programů, aby je funkce Aktualizátor softwaru při příštím prověření vynechala.
Nepodporovaná aktualizace U programu s tímto stavem je nutné provést aktualizaci na nejnovější verzi ručně. Aktuální verze programu nainstalovaná v počítači není nejnovější. Je nutné provést aktualizaci na nejnovější verzi programu ručně. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat se stav v závislosti na programu změní na Je vyžadována ruční aktualizace nebo Je vyžadována ruční kontrola.
U programů, které již nejsou příslušnými dodavateli podporovány, je uveden štítek označující ukončení podpory. Tyto programy dosáhly konce své životnosti a v budoucnu již nemusí být aktualizovány. Ve výchozím nastavení se programy s ukončenou podporou zobrazují ve výsledcích prověření pomocí funkce Aktualizátor softwaru po každém prověření, i když jsou tyto programy aktuální. Pokud nechcete zobrazovat programy s ukončenou podporou, přidejte tyto programy do seznamu vyloučených programů. Abyste se vyhnuli případným rizikům, doporučujeme vyhledat alternativní programy a programy s ukončenou podporou odinstalovat. 

Vyloučení určitého programu z prověřování funkcí Aktualizátor softwaru

Pokud se k programu, který chcete přidat nebo odebrat ze seznamu vyloučených programů, váže nějaká akce, kterou uživatel musí provést (je například nutné provést restart), bude daný program přidán nebo odebrán až při dalším prověření.

Do seznamu vyloučených programů nelze přidat opravy systému Windows. Pokud nechcete, aby Ochrana Norton aktualizovala aktualizace systému Windows, zrušte v okně Aktualizátor softwaru zaškrtnutí možnosti Zahrnout aktualizace systému Windows.
 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.
 2. V prostředním podokně okna Můj Norton klikněte na ikonu nastavení > Aktualizátor softwaru > Vyloučené programy.
 3. V okně Vyloučené programy klikněte na tlačítko Přidat.
 4. Vyberte program, který chcete vyloučit, a klikněte na tlačítko Přidat.
  Funkce Aktualizátor softwaru již u tohoto programu nebude kontrolovat nové aktualizace.

  Případně můžete k vyloučení programu použít možnost Vyloučit v okně Aktualizátor softwaru. Pokud chcete, aby funkce Aktualizátor softwaru prověřila vyloučený program, vyberte daný program v okně Vyloučené programy a klikněte na ikonu pro odstranění (X). Funkce Aktualizátor softwaru bude při následujícím prověření kontrolovat, zda jsou u tohoto programu k dispozici nové aktualizace.

Vypnutí funkce Aktualizátor softwaru

Pokud nechcete, aby produkt Norton prověřoval zastaralé programy, můžete funkci Aktualizátor softwaru vypnout. Můžete ji však kdykoli zapnout.

Změna se projeví až od příštího prověření funkcí Aktualizátor softwaru. Pokud úloha prověření nebo aktualizace probíhá, vaše změna probíhající úlohu nezruší.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.
 2. V prostředním podokně okna Můj Norton klikněte na ikonu nastavení > Aktualizátor softwaru.
 3. V okně nastavení funkce Aktualizátor softwaru přesuňte přepínač vedle možnosti Aktualizátor softwaru do polohy Vypnuto.

Seznam programů podporovaných funkcí Aktualizátor softwaru

Produktivita

Společnost Produkt(y)
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, Apple Software Update, QuickTime, ICloud, ICloud Outlook, ITunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic, Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core, Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop, Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Prohlížeče

Společnost Produkt(y)
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Spark Browser
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Maxthon Cloud Browser
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX Yandex Browser

Komunikace a schůzky

Společnost Produkt(y)
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
Gajim Development Team Gajim

Média a streamování

Společnost Produkt(y)
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co.,Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
The Audacity Team Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Sdílení a archivace souborů

Společnost Produkt(y)
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
AMule Team AMule
EMule EMule

Hraní her

Společnost Produkt(y)
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Origin

Další programy

Společnost Produkt(y)
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection For Endpoints
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Dell Data Protection | Encryption
Deluge Team Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Free Download Manager
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Notepad++ Team Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Phex Development Team Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis And The GIMP Development Team GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
The Dia Developers Dia
The Document Foundation LibreOffice
The Git Development Community Git
The Psi Team Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
The Wireshark Developer Community Wireshark
The PgAdmin Development Team PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. OfficeScan monthly version
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
AMSN Team AMSN
Gtk-Gnutella Developers Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v138894743
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 30. 06. 2022