Jiné produkty

Povolení rozděleného tunelování v produktu Norton, aby bylo možné spravovat provoz v síti VPN

Funkce rozděleného tunelování v aplikaci Norton umožňuje vyloučit některé aplikace z kanálu VPN, přičemž ostatní aplikace přistupují k internetu přímo.

Funkce rozděleného tunelování je dostupná pouze v aplikaci Norton 360 a v aplikaci Norton Secure VPN pro systémy Windows a Android.

V závislosti na vašem zařízení zvolte pro přístup k rozdělenému tunelování jeden z následujících postupů.

Mám aplikaci Norton 360 v systému Windows

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, vedle položky Secure VPN klikněte v rozevírací nabídce na možnost Nastavení.

 2. V okně Nastavení klikněte vedle položky Rozdělené tunelování na ikonu.

 3. V okně Rozdělené tunelování aktivujte funkci posunutím jezdce.

  V části Vyloučené aplikace klikněte na možnost Přidat a vyberte aplikaci, kterou chcete vyloučit ze síťového provozu Secure VPN.

 4. Ve výstražné zprávě, která se zobrazí, klikněte na tlačítko OK.

  Při příštím zapnutí sítě VPN budou nově vybrané aplikace ze síťového provozu Secure VPN vyloučeny.

  Výstražná zpráva se zobrazí pouze v případě, že je v aplikaci Norton 360 možnost Secure VPN zapnutá.

Mám aplikaci Norton Secure VPN v systému Windows

 1. Spusťte aplikaci Norton Secure VPN v systému Windows.

 2. V horní části okna aplikace klikněte na ikonu Nastavení a poté klikněte na možnost Rozdělené tunelování.

 3. Na stránce funkce Rozdělené tunelování povolte posunutím jezdce možnost Vyloučit aplikace ze síťového provozu Secure VPN.

 4. Klikněte na možnost Přidat aplikaci.

  V okně Přidat další aplikaci vyberte aplikaci, kterou chcete vyloučit ze síťového provozu Secure VPN a klikněte na možnost Otevřít.

 5. Klikněte na možnost Zapnout VPN.

Mám aplikaci Norton Secure VPN v systému Android

 1. Otevřete aplikaci Secure VPN.

 2. Klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu obrazovky a klepněte na možnost Nastavení.
 3. Na obrazovce Nastavení povolte rozdělené tunelování posunutím jezdce.

 4. Chcete-li některou aplikaci vyloučit, klepněte na možnost pro vyloučení aplikací v části s rozděleným tunelováním.

 5. Na obrazovce Vyloučit aplikace klikněte na ikonu a vyberte aplikace, které chcete vyloučit ze síťového provozu Secure VPN.

  Aby bylo možné změny v nastavení rozděleného tunelování použít, vypněte a znovu zapněte síť VPN.

Mám aplikaci Norton 360 v systému Android

 1. Na domovské obrazovce spusťte aplikaci Norton 360.

 2. Klepněte na možnost VPN.

 3. V pravém horním rohu obrazovky Soukromí klepněte na ikonu nastavení .

 4. Chcete-li zapnout funkci Rozdělené tunelování, posuňte posuvník vedle této položky.

 5. Chcete-li některou aplikaci vyloučit, klepněte v části Rozdělené tunelování na možnost Vyloučit aplikace.

 6. Na obrazovce Vyloučit aplikace klikněte na ikonu a vyberte aplikace, které chcete vyloučit ze síťového provozu Secure VPN.

 7. Aby bylo možné změny v nastavení rozděleného tunelování použít, vypněte a znovu zapněte síť VPN.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v137513095
Operační systém: Android;Windows
Poslední úprava: 28. 02. 2023