Jiné produkty

Automatická změna hesla

Funkce Automatická změna hesla aplikace Password Manager umožňuje automaticky změnit hesla k několika webovým stránkám, aniž by bylo nutné opouštět aplikaci. Funkce Automatická změna hesla v současnosti podporuje webové stránky, jako je například Google, Facebook, Amazon, Twitter, LinkedIn, Costco, PayPal, Yahoo a Wikipedia.

Když funkce Automatická změna hesla mění heslo, nezavírejte záložku ani se nepokoušejte získat přístup k obsahu na příslušné záložce. Nepřepínejte záložky, protože by to mohlo proces automatické změny hesla narušit.

Kdy je při automatické změně hesla nutný zásah uživatele?

Pokud je pro přihlašovací stránku aktivováno dvouúrovňové ověřování, budete na ní muset poskytnout příslušné informace, jinak nebude funkce Automatická změna hesla fungovat.

Jak funkce Automatická změna hesla funguje?

Tato funkce se přímo přihlašuje k webovým stránkám a generuje za vás silná hesla. Nová hesla jsou generována místně aplikací Password Manager a zabezpečeným způsobem přenášena. Nově generovaná hesla jsou uložena ve vašem bezpečném umístění aplikace Norton Password Manager, ke kterému máte přístup pouze vy.

Pokud se funkci Automatická změna hesla podaří aktualizovat heslo k webové stránce, zobrazí se záhlaví stránky na příslušné záložce zeleně.

Jestliže se funkci Automatická změna hesla nepodaří aktualizovat heslo k webové stránce, zobrazí se záhlaví stránky na příslušné záložce červeně.

Po úspěšné automatické změně hesla by se měla zvýšit procentuální hodnota síly daného přihlašovacího hesla. Po úspěšné automatické změně hesla by se také mělo zvýšit celkové skóre funkce Bezpečnostní řídicí panel.

Co je kategorie archivovaných přihlašovacích údajů (označená jako Archivovaná)?

Kategorie Archivovaná obsahuje dva různé typy přihlašovacích údajů.

Když se funkci Automatická změna hesla podaří vaše heslo změnit, zazálohuje také vaše původní heslo pro případnou referenci. Tyto přihlašovací údaje budou uloženy pod názvem odpovídajícím následující konvenci: <websitename> Automatická změna - záloha <Datum a čas>.

Pokud dojde po odeslání změněného hesla z webu k chybě funkce Automatická změna hesla, budou přihlašovací údaje s novými hesly uloženy pod názvem odpovídajícím následující konvenci: <websitename> Automatická změna - chyba <Datum a čas>.

Pokud informace o původním heslu nepotřebujete, můžete příslušné přihlašovací údaje odstranit.

Související řešení

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v127948823
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 29. 05. 2019