Jiné produkty

Automatická změna hesla

Funkce Automatická změna hesla umožňuje automaticky změnit hesla k několika webům, aniž by bylo nutné opouštět aplikaci Norton Password Manager. Pokud se přihlásíte k bezpečnému umístění, můžete si změněné heslo zobrazit v části Bezpečnostní řídicí panel.

Když funkce Automatická změna hesla mění heslo, nezavírejte záložku ani se nepokoušejte získat přístup k obsahu na příslušné záložce. Nepřepínejte záložky, protože by to mohlo proces automatické změny hesla narušit.

Jak pracuje funkce Automatická změna hesla

Funkce Automatická změna hesla se přímo přihlašuje k webovým stránkám a generuje za vás silná hesla. Nová hesla jsou generována místně aplikací Password Manager a zabezpečeným způsobem přenášena. Nově generovaná hesla jsou uložena ve vašem bezpečném umístění aplikace Norton Password Manager, ke kterému máte přístup pouze vy.

  • Pokud se funkci Automatická změna hesla podaří aktualizovat heslo k webové stránce, zobrazí se záhlaví stránky na příslušné záložce zeleně.

  • Jestliže se funkci Automatická změna hesla nepodaří aktualizovat heslo k webové stránce, zobrazí se záhlaví stránky na příslušné záložce červeně.

Po úspěšné automatické změně hesla by se měla zvýšit procentuální hodnota síly daného přihlašovacího hesla. Po úspěšné automatické změně hesla by se také mělo zvýšit celkové skóre funkce Bezpečnostní řídicí panel.

Pokud je na webové stránce aktivováno dvouúrovňové ověřování, budete na ní muset poskytnout příslušné informace, jinak nebude funkce Automatická změna hesla fungovat.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v127948823
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 02. 11. 2021