Nastavení na kartě Podobné a duplicitní

Na kartě Podobné a duplicitní v okně nastavení aplikace Norton Clean můžete upravit nastavení pro různé kategorie podobných a duplicitních souborů, které je třeba zahrnout do prověřování pomocí aplikace Norton Clean. Můžete tam také přidat typy souborů a cesty k souborům, které je třeba z prověřování pomocí aplikace Norton Clean vyloučit.

Kliknutím na možnost Obecné v levém podokně můžete aktivovat základní nastavení relevantní pro podobné a duplicitní soubory. Máte následující možnosti:

 • Vyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace Fotky

 • Vyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace iTunes

Zaškrtnutím políček Vyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace FotkyVyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace iTunes umožníte aplikaci Norton Clean prověřovat a identifikovat duplicitní nebo podobné soubory v knihovně aplikací Fotky a iTunes. Ve výchozím nastavení jsou obě políčka zaškrtnuta.

 • Automaticky otevřít aplikaci Fotky

 • Automaticky otevřít aplikaci iTunes

Pokud spustíte prověřování pomocí aplikace Norton Clean, bude se pravidelně zobrazovat výstraha, abyste za účelem vyhledání podobných a duplicitních souborů otevřeli aplikace Fotky a iTunes. Jestliže nechcete, aby se tato výstraha zobrazovala, můžete zaškrtnout políčka Automaticky otevřít aplikaci FotkyAutomaticky otevřít aplikaci iTunes a příslušné aplikace se při prověřování pomocí aplikace Norton Clean otevřou automaticky.

 • Rozšířené hledání

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte produktu Norton prohledávat při hledání podobných a duplicitních souborů více souborů.

Chcete-li z prověřování pomocí aplikace Norton Clean vyloučit soubory určitého typu nebo v určitém umístění, vyberte v části Vyloučení možnost Typ souboru nebo Cesty a kliknutím na symbol  + přidejte typ souboru nebo cesty. Chcete-li určitý typ souboru nebo cestu ze seznamu odebrat, vyberte příslušnou položku a potom klikněte na symbol  - .

V části Typy v levém podokně můžete zadat možnosti vyhledávacího filtru, které mají být při prověřování pomocí aplikace Norton Clean pro různé kategorie použity. Kategorie jsou následující: Aplikace, Dokumenty, Hudba, Fotografie, Filmy, Archivy a instalační programy, SložkyOstatní. Máte následující možnosti:

 • Najít podobné a duplicitní soubory: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat v počítači podobné i duplicitní soubory.

 • Najít pouze duplicitní soubory: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat v počítači pouze duplicitní soubory.

 • Prahová hodnota podobnosti: Přesunutím jezdce můžete nastavit prahovou úroveň podobnosti.

 • Minimální velikost souboru: V tomto rozevíracím seznamu můžete vybrat minimální velikost souborů, které mají být do prověřování pomocí aplikace Norton Clean zahrnuty.

 • Vyhledat podobné fotografie v sekvencích fotografií: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete vyhledávat podobné fotografie v sekvencích fotografií.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Fotografie.

 • Považovat sekvence fotografií za jednu fotografii: Pokud vyberete tuto možnost, nebude aplikace Norton Clean považovat sekvence fotografií za duplicitní fotografie.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Fotografie.

 • Najít duplicitní a podobné složky: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat v počítači podobné i duplicitní složky.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Složky.

 • Najít duplicitní soubory jiných typů: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat duplicitní soubory jiných kategorií.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Ostatní.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v123990039_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 13. 12. 2017