Jiné produkty

Nastavení na kartě Podobné a duplicitní

Na kartě Podobné a duplicitní v okně nastavení aplikace Norton Clean můžete upravit nastavení pro různé kategorie podobných a duplicitních souborů, které je třeba zahrnout do prověřování pomocí aplikace Norton Clean. Můžete tam také přidat typy souborů a cesty k souborům, které je třeba z prověřování pomocí aplikace Norton Clean vyloučit.

Kliknutím na možnost Obecné v levém podokně můžete aktivovat základní nastavení relevantní pro podobné a duplicitní soubory. Máte následující možnosti:

 • Vyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace Fotky

 • Vyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace iTunes

Zaškrtnutím políček Vyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace FotkyVyhledat duplicitní a podobné soubory v knihovně aplikace iTunes umožníte aplikaci Norton Clean prověřovat a identifikovat duplicitní nebo podobné soubory v knihovně aplikací Fotky a iTunes. Ve výchozím nastavení jsou obě políčka zaškrtnuta.

 • Automaticky otevřít aplikaci Fotky

 • Automaticky otevřít aplikaci iTunes

Pokud spustíte prověřování pomocí aplikace Norton Clean, bude se pravidelně zobrazovat výstraha, abyste za účelem vyhledání podobných a duplicitních souborů otevřeli aplikace Fotky a iTunes. Jestliže nechcete, aby se tato výstraha zobrazovala, můžete zaškrtnout políčka Automaticky otevřít aplikaci FotkyAutomaticky otevřít aplikaci iTunes a příslušné aplikace se při prověřování pomocí aplikace Norton Clean otevřou automaticky.

 • Rozšířené hledání

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte produktu Norton prohledávat při hledání podobných a duplicitních souborů více souborů.

Chcete-li z prověřování pomocí aplikace Norton Clean vyloučit soubory určitého typu nebo v určitém umístění, vyberte v části Vyloučení možnost Typ souboru nebo Cesty a kliknutím na symbol  + přidejte typ souboru nebo cesty. Chcete-li určitý typ souboru nebo cestu ze seznamu odebrat, vyberte příslušnou položku a potom klikněte na symbol  - .

V části Typy v levém podokně můžete zadat možnosti vyhledávacího filtru, které mají být při prověřování pomocí aplikace Norton Clean pro různé kategorie použity. Kategorie jsou následující: Aplikace, Dokumenty, Hudba, Fotografie, Filmy, Archivy a instalační programy, SložkyOstatní. Máte následující možnosti:

 • Najít podobné a duplicitní soubory: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat v počítači podobné i duplicitní soubory.

 • Najít pouze duplicitní soubory: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat v počítači pouze duplicitní soubory.

 • Prahová hodnota podobnosti: Přesunutím jezdce můžete nastavit prahovou úroveň podobnosti.

 • Minimální velikost souboru: V tomto rozevíracím seznamu můžete vybrat minimální velikost souborů, které mají být do prověřování pomocí aplikace Norton Clean zahrnuty.

 • Vyhledat podobné fotografie v sekvencích fotografií: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete vyhledávat podobné fotografie v sekvencích fotografií.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Fotografie.

 • Považovat sekvence fotografií za jednu fotografii: Pokud vyberete tuto možnost, nebude aplikace Norton Clean považovat sekvence fotografií za duplicitní fotografie.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Fotografie.

 • Najít duplicitní a podobné složky: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat v počítači podobné i duplicitní složky.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Složky.

 • Najít duplicitní soubory jiných typů: Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte aplikaci Norton Clean vyhledávat duplicitní soubory jiných kategorií.

  Tato možnost je k dispozici pouze pro kategorii Ostatní.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v123990039_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 05. 06. 2018