Jiné produkty

Nastavení na kartě Obecné

Pomocí karty Obecné v okně nastavení aplikace Norton Clean můžete upravit následující obecné možnosti nastavení:

 • Můžete nastavit, které soubory mají být do prověřování pomocí aplikace Norton Clean zahrnuty.

  Prověřování pomocí aplikace Norton Clean můžete nastavit tak, aby byly v počítači vyhledávány pouze nepotřebné soubory ze zadané kategorie. Kategorie vyhledávacího filtru můžete aktivovat a deaktivovat v části Hledat, kde jsou k dispozici možnosti Duplicitní a podobné soubory, Soubory odinstalovaných aplikací, Soubory, které zbytečně zabírají místoPoškozené systémové soubory. Ve výchozím nastavení jsou aktivovány všechny možnosti. Pokud spustíte prověřování pomocí aplikace Norton Clean, zobrazí se v produktu Norton seznam nepotřebných souborů, které odpovídají zadanému nastavení kategorií vyhledávacího filtru.

 • Můžete naplánovat prověřování pomocí aplikace Norton Clean.

  V produktu Norton můžete naplánovat spuštění prověřování pomocí aplikace Norton Clean. V rozevíracím seznamu Naplánovat spuštění aplikace Norton Clean vyberte, kdy se má v produktu Norton prověřování pomocí aplikace Norton Clean spouštět. Pokud prověřování pomocí aplikace Norton Clean začne v době, kdy počítač právě používáte, nemusíte svou práci přerušovat a můžete prověřování spustit na pozadí.

  Zaškrtnutím políčka Spustit aplikaci Norton Clean, když je málo místa na disku můžete také nastavit, aby bylo prověřování počítače pomocí aplikace Norton Clean spuštěno, když dochází místo na pevném disku. Ve výchozím nastavení je políčko Spustit aplikaci Norton Clean, když je málo místa na disku zaškrtnuto.

 • Můžete spravovat nepotřebné soubory, které byly odebrány.

  Nepotřebné soubory, které byly při prověřování pomocí aplikace Norton Clean odebrány, můžete v produktu Norton spravovat.

  Máte následující možnosti:

  • Přesunout položky vymazané při čištění do koše: Při výběru této možnosti budou všechny odebrané položky přesunuty do koše.

  • Trvale odstranit: Při výběru této možnosti budou soubory odebrané pomocí aplikace Norton Clean trvale odstraněny.

  • Po dokončení vyzvat k vysypání koše: Pokud zaškrtnete toto políčko a budete chtít po prověření a odebrání nepotřebných souborů pomocí aplikace Norton Clean odebrat tyto soubory také ze složky Koš, zobrazí se výstraha. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Související řešení

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v123989974_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 05. 06. 2018