Nastavení klávesové zkratky pro vyhledávání

Můžete nastavit klávesovou zkratku, pomocí které lze rychle zobrazit okno pro vyhledávání v rámci produktu. Díky oknu pro vyhledávání v rámci produktu můžete rychle vyhledat požadovanou funkci produktu Norton. Jakmile začnete do okna pro vyhledávání v rámci produktu zadávat text, zobrazí se relevantní návrhy, díky kterým můžete rychleji najít požadované informace. Pokud na návrhu přidržíte ukazatel myši, zobrazí se stručný popis dané funkce. Z výsledků vyhledávání lze rovněž změnit nastavení funkce.

Ve výchozím nastavení je nastavena klávesová zkratka Ctrl + F, která funguje pouze v případě, že je aktivní okno produktu Norton. Chcete-li nastavení změnit, postupujte podle pokynů níže.

Nastavení klávesové zkratky pro vyhledávání

  1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

  2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Nastavení pro správu.

  3. Nastavte přepínač v řádku Klávesová zkratka pro vyhledávání do polohy Zapnuto.

  4. Klikněte na šipku a vyberte klávesu, kterou chcete přiřadit k vyhledávání v rámci produktu.

  5. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud chcete, aby klávesová zkratka fungovala pouze v případě, kdy je aktivní okno produktu Norton, zrušte zaškrtnutí políčka Globální.

    • Pokud chcete, aby klávesová zkratka fungovala, i když okno produktu Norton není aktivní, zaškrtněte políčko Globální.

  6. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v119707294_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 19. 06. 2017