Jiné produkty

Zjištění viru Suspicious.Cloud.x po aktualizaci produktu Norton

Produkt Norton zjistil soubor nebo aplikaci, které vždy spouštíte, jako vir Suspicious.Cloud.x. Máte podezření, že může jít o falešný poplach, což znamená, že se nejedná o skutečný soubor související s hrozbou. Příčinou tohoto problému mohou být neaktuální definice virů v počítači. Chcete-li tento problém vyřešit, pomocí inteligentního programu pro aktualizaci ručně aktualizujte definice virů a poté spusťte úplné prověření systému.

KROK 1

Spuštění aktualizace LiveUpdate

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně klikněte dvakrát na položku Zabezpečení a poté na možnost LiveUpdate.

 3. Po dokončení aktualizace Norton LiveUpdate klikněte na tlačítko OK.

 4. Spouštějte opakovaně službu LiveUpdate, dokud se nezobrazí zpráva „Produkt Norton obsahuje nejnovější aktualizace ochrany".

 5. Ukončete všechny programy a restartujte počítač.

KROK 2

Obnovte soubor z karantény

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně klikněte dvakrát na položku Zabezpečení a poté na možnost Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v rozevírací nabídce Zobrazit možnost Karanténa.

 4. V seznamu souborů umístěných do karantény vyberte soubor, který je zjištěn jako vir Suspicious.Cloud.x a který chcete obnovit.

 5. V pravém podokně v části Doporučená akce klikněte na tlačítko Obnovit.

 6. V okně Obnovení z karantény zrušte zaškrtnutí možnosti „ Vyloučit toto ID souboru z dalšího prověřování... " a klikněte na tlačítko Ano.

 7. Po zobrazení zprávy „Položka byla úspěšně obnovena z karantény" klikněte na tlačítko Zavřít.

 8. V okně Historie zabezpečení klikněte na tlačítko Zavřít.

KROK 3

Spuštění úplného prověřování systému

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně aplikace dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a poté na možnost Prověření.

 3. V okně Prověřování vyberte možnost Úplné prověření systému a klikněte na položku Spustit.

 4. Po dokončení prověřování klikněte na tlačítko Dokončit.

  Pokud problém přetrvává, přejděte ke kroku 4.

KROK 4

Aktualizujte definice virů pomocí inteligentního programu pro aktualizaci

 1. Přejděte na stránku pro stažení inteligentního programu pro aktualizaci.

 2. K výběru správné sady definic potřebujete znát název a verzi produktu Norton a také verzi systému Windows.

 3. Sáhněte sadu definic pro příslušnou verzi systému Windows a produktu Norton.

  Verze produktu Norton

  Windows (32bitová verze)

  Windows (64bitová verze)

  22.9

  Např. 20170126-020-core3sdsg2v5i32.exe

  Např. 20170126-020-core3sdsg2v5i64.exe

  22.7 a 22.8

  Např. 20170126-020-core3sdsv5i32.exe

  Např. 20170126-020-core3sdsv5i64.exe

  22.6 nebo starší

  Např. 20170126-020-v5i32.exe

  Např. 20170126-020-v5i64.exe

 4. Uložte soubor na plochu systému Windows.

 5. Na ploše systému dvakrát klikněte na stažený soubor.

 6. Chcete-li pokračovat, klikněte v okně Inteligentní program pro aktualizace Symantec na tlačítko Ano.

 7. Jakmile inteligentní program pro aktualizaci ukončí aktualizaci definic, klikněte na OK.

 8. Restartujte počítač.

  Po restartu počítače obnovte soubory z karantény a spusťte úplné prověření systému.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v113367483
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 19. 07. 2019