Modul Norton AntiSpam

Modul Norton AntiSpam vyhodnocuje e-mailové zprávy přijaté v e-mailovém programu a rozděluje je na nevyžádanou a vyžádanou poštu. Vyžádaná pošta je filtrována do složky Doručená pošta a nevyžádaná pošta do složky Norton AntiSpam nebo Nevyžádaná pošta.

Modul Norton AntiSpam používá k rozlišení nevyžádaných e-mailových zpráv od legitimních podnikovou technologii společnosti Symantec pro filtrování spamu. Modul Norton AntiSpam používá mechanismus doručování s filtrem v reálném čase a filtruje e-mailové zprávy pomocí různých místních filtrů na různých úrovních. Místní filtry označují e-mailové zprávy jako nevyžádané a legitimní. Pokud místní filtry označí e-mailovou zprávu jako legitimní, modul Norton AntiSpam shromáždí informace o e-mailové zprávě, jako je signatura a hashe v adresách URL. Modul Norton AntiSpam pak tyto informace odešle na webový server společnosti Symantec k další analýze.

Když je e-mailová zpráva označena jako nevyžádaná, modul Norton AntiSpam změní její předmět a pošle ji do vašeho e-mailového klienta. E-mailový klient zjistí změnu v předmětu e-mailové zprávy a přesune ji do složky Nevyžádaná pošta nebo do složky Norton AntiSpam.

Místní filtry modulu Norton AntiSpam používají techniku povolených položek, techniku zakázaných položek a patentovanou filtrovací technologii k tomu, aby označily e-mailové zprávy jako nevyžádané nebo jako legitimní. Aby tyto filtry fungovaly efektivně, modul Norton AntiSpam vyžaduje aktualizace definic ochrany před nevyžádanou poštou v pravidelných intervalech pomocí služby LiveUpdate. Tyto aktualizace obsahují informace o signaturách nevyžádaných a legitimních e-mailových zpráv. Aktualizace obsahují také každé nové pravidlo, které společnost Symantec vytvoří pro filtrovaní e-mailových zpráv.

Modul Norton AntiSpam k urychlení prověření e-mailů používá předdefinovaná e-mailová pravidla, uživatelem definovaný Seznam povolených položek a Seznam blokovaných položek. Přijímá emailové zprávy z adres v seznamu povolených odesílatelů e-mailu a blokuje emailové zprávy z adres v seznamu blokovaných odesílatelů.

Modul Norton AntiSpam také automaticky importuje seznamy adres z podporovaných e-mailových programů během počáteční integrace. Seznam povolených a blokovaných odesílatelů e-mailů tak bude synchronizovaný s vašimi aktuálními adresáři. Zároveň s adresami z adresáře aplikace Outlook nebo Windows budou modulem Norton AntiSpam importovány adresy ze seznamů bezpečných a blokovaných odesílatelů.

Pokud vypnete modul Norton AntiSpam, zvýší se vystavení uživatele příjmu nevyžádaných zpráv elektronické pošty. Vždy se ujistěte, že je modul Norton AntiSpam zapnutý. Zabezpečuje vašeho e-mailového klienta před nevyžádaným obsahem.

Veškeré statistiky funkce AntiSpam si můžete prohlédnout v kategorii AntiSpam v okně Historie zabezpečení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v1083880_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 07. 01. 2016