Jiné produkty

Modul Norton AntiSpam

Modul Norton AntiSpam vyhodnocuje e-mailové zprávy přijaté v e-mailovém programu a rozděluje je na nevyžádanou a vyžádanou poštu. Vyžádaná pošta je filtrována do složky Doručená pošta a nevyžádaná pošta do složky Norton AntiSpam nebo Nevyžádaná pošta.

Modul Norton AntiSpam používá k rozlišení nevyžádaných e-mailových zpráv od legitimních podnikovou technologii společnosti Symantec pro filtrování spamu. Modul Norton AntiSpam používá mechanismus doručování s filtrem v reálném čase a filtruje e-mailové zprávy pomocí různých místních filtrů na různých úrovních. Místní filtry označují e-mailové zprávy jako nevyžádané a legitimní. Pokud místní filtry označí e-mailovou zprávu jako legitimní, modul Norton AntiSpam shromáždí informace o e-mailové zprávě, jako je signatura a hashe v adresách URL. Modul Norton AntiSpam pak tyto informace odešle na webový server společnosti Symantec k další analýze.

Když je e-mailová zpráva označena jako nevyžádaná, modul Norton AntiSpam změní její předmět a pošle ji do vašeho e-mailového klienta. E-mailový klient zjistí změnu v předmětu e-mailové zprávy a přesune ji do složky Nevyžádaná pošta nebo do složky Norton AntiSpam.

Místní filtry modulu Norton AntiSpam používají techniku povolených položek, techniku zakázaných položek a patentovanou filtrovací technologii k tomu, aby označily e-mailové zprávy jako nevyžádané nebo jako legitimní. Aby tyto filtry fungovaly efektivně, modul Norton AntiSpam vyžaduje aktualizace definic ochrany před nevyžádanou poštou v pravidelných intervalech pomocí služby LiveUpdate. Tyto aktualizace obsahují informace o signaturách nevyžádaných a legitimních e-mailových zpráv. Aktualizace obsahují také každé nové pravidlo, které společnost Symantec vytvoří pro filtrovaní e-mailových zpráv.

Modul Norton AntiSpam k urychlení prověření e-mailů používá předdefinovaná e-mailová pravidla, uživatelem definovaný Seznam povolených položek a Seznam blokovaných položek. Přijímá emailové zprávy z adres v seznamu povolených odesílatelů e-mailu a blokuje emailové zprávy z adres v seznamu blokovaných odesílatelů.

Modul Norton AntiSpam také automaticky importuje seznamy adres z podporovaných e-mailových programů během počáteční integrace. Seznam povolených a blokovaných odesílatelů e-mailů tak bude synchronizovaný s vašimi aktuálními adresáři. Zároveň s adresami z adresáře aplikace Outlook nebo Windows budou modulem Norton AntiSpam importovány adresy ze seznamů bezpečných a blokovaných odesílatelů.

Pokud vypnete modul Norton AntiSpam, zvýší se vystavení uživatele příjmu nevyžádaných zpráv elektronické pošty. Vždy se ujistěte, že je modul Norton AntiSpam zapnutý. Zabezpečuje vašeho e-mailového klienta před nevyžádaným obsahem.

Veškeré statistiky funkce AntiSpam si můžete prohlédnout v kategorii AntiSpam v okně Historie zabezpečení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v1083880_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 07. 01. 2016