Odběr

Chcete-li získávat funkce produktu a aktualizace ochrany od společnosti Symantec, je nutné vlastnit aktivní přihlášení k odběru produktu Norton Security Online. Nejnovější aktualizace ochrany a funkce produktu vás chrání před novými hrozbami.

Vaše přihlášení k odběru produktu Norton Security Online může být zrušeno v následujících případech:

  • Pokud ukončíte přihlášení k odběru u svého poskytovatele služeb. - Aplikaci Norton Security Online můžete získat ve formě služby od poskytovatele služeb. Přihlášení k odběru bude tedy zrušeno, pokud u poskytovatele služeb ukončíte přihlášení k odběru. Nebudete moci využívat žádné funkce produktu a zařízení bude ohroženo viry a dalšími hrozbami.

  • Pokud licenci přenesete na jiné zařízení (jedna licence). - Pokud licenci přenesete, zařízení, ze kterého byla licence odebrána, již nebude chráněno.

  • Pokud poskytovatel služeb zruší vaše přihlášení k odběru. - Poskytovatel služeb může zrušit vaše přihlášení k odběru kvůli fakturačním nebo jiným problémům. Přihlášení k odběru by mělo být automaticky obnoveno, jakmile budou problémy vyřešeny.

Chcete-li vyřešit problémy s přihlášením k odběru, můžete vyzkoušet následující možnosti:

Zůstat v bezpečí (Doporučeno)

Umožní vám produkt zakoupit.

Kontaktovat poskytovatele služeb

Umožní vám kontaktovat poskytovatele služeb za účelem vyřešení problémů s přihlášením k odběru.

Znovu aktivovat službu - problém je vyřešen

Umožní vám vyřešit problém automaticky.

Řešení častých problémů s přihlášením k odběru

  • Stále se zobrazuje zpráva o zrušení přihlášení k odběru, přestože přihlášení k odběru nebylo zrušeno.

    Pokud jste potíže s přihlášením k odběru vyřešili, ale stále se vám zobrazuje zpráva o zrušení přihlášení k odběru, v okně Odběr klikněte na možnost Kontaktovat poskytovatele služeb. Pokud potíže přetrvávají, v okně Odběr klikněte na možnost Znovu aktivovat službu - problém je vyřešen.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v1061821_ns_sos_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 21. 03. 2017