Vypnutí nebo zapnutí Automatické aktualizace LiveUpdate

Zapnutím možnosti Automatická aktualizace LiveUpdate můžete nastavit automatickou kontrolu aktualizací ochrany. Produkt Norton je tak neustále aktuální. Pokud tuto možnost vypnete, je nutné spouštět službu LiveUpdate ručně v pravidelných intervalech, abyste získali aktualizace ochrany.

Můžete:

Jste-li připojeni k internetu, automatická aktualizace LiveUpdate stahuje aktualizace ochrany každou hodinu. Jestliže máte směrovač Integrated Services Digital Network (ISDN) nastavený na automatické připojování k poskytovateli připojení k internetu (ISP), za každé navázané spojení mohou být účtovány poplatky. Pokud toto nastavení nechcete, můžete u směrovače ISDN vypnout automatické připojení nebo možnost Automatické aktualizace LiveUpdate vypnout. Pomocí možnosti Omezené používání sítě můžete také definovat šířku pásma sítě, kterou smí váš produkt Norton použít.

Konfigurace funkce Automatická aktualizace LiveUpdate v části Rychlé ovládání

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Rychlé ovládání proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li automatickou aktualizaci LiveUpdate vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Automatická aktualizace LiveUpdate, v rozevíracím seznamu Zvolte dobu trvání vyberte, na jak dlouho chcete automatickou aktualizaci LiveUpdate vypnout, a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Automatickou aktualizaci LiveUpdate zapnete zaškrtnutím políčka Automatická aktualizace LiveUpdate.

Konfigurace funkce Automatická aktualizace LiveUpdate v části Nastavení

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Ochrana před viry.

 3. V okně nastavení funkce Ochrana před viry klikněte na kartu Aktualizace.

 4. Na řádku Automatická aktualizace LiveUpdate přesuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

 6. Pokud se zobrazí výzva, vyberte dobu, ve které chcete, aby byla funkce LiveUpdate vypnuta, a klikněte na tlačítko OK.

 7. V okně Nastavení klikněte na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v1061736_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 21. 03. 2017