Používání průvodce Přidat pravidlo

Průvodce Přidat pravidlo vás provede kroky potřebnými k vytvoření pravidel brány firewall.

Používání průvodce Přidat pravidlo

 1. Průvodce Přidat pravidlo spustíte vytvořením pravidla provozu nebo pravidla programu.

 2. Na prvním panelu průvodce Přidat pravidlo vyberte akci, kterou pro toto pravidlo chcete provést. Máte následující možnosti:

  Povolit

  Povolí komunikaci tohoto typu.

  Například zvažte pravidlo provozu s následujícími kritérii: všechna příchozí spojení z adresy sítě internet 192.168.1.1 prostřednictvím portu 8080. Pokud vyberete možnost Povolit, Inteligentní brána firewall povolí všechna spojení splňující kritéria tohoto pravidla provozu.

  Blokovat

  Zakáže komunikaci tohoto typu.

  Například zvažte pravidlo provozu s následujícími kritérii: všechna příchozí spojení z adresy sítě internet 192.168.1.1 prostřednictvím portu 8080. Pokud vyberete možnost Blokovat, Inteligentní brána firewall bude blokovat všechna spojení splňující kritéria tohoto pravidla provozu.

  Sledovat

  Aktualizuje kategorii Činnost na bráně firewall v každém protokolu událostí při uskutečnění komunikace tohoto typu. Umožňuje sledování frekvence použití tohoto pravidla brány firewall. Aplikace Norton zobrazí upozornění vždy, když počítač zaznamená komunikaci splňující kritéria pravidla sledování. Klepnutím na odkazy v těchto upozorněních můžete zobrazit protokoly. Protokol událostí můžete zobrazit v kategorii Činnost na bráně firewall v okně Historie zabezpečení.

  Pravidlo sledování protokoluje pouze události provozu v okně Historie zabezpečení. Chcete-li zpracovávat síťový provoz, musíte vytvořit další pravidlo pro povolení nebo pro blokování.

  Provoz můžete sledovat a povolovat či blokovat aktivací možnosti Vytvořit záznam v protokolu historie zabezpečení v průvodci Přidat pravidlo nebo v průvodci Změnit pravidlo.

 3. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte typ připojení pro dané pravidlo. Máte následující možnosti:

  Připojení k jiným počítačům

  Pravidlo se vztahuje na odchozí připojení z vašeho počítače k jiným počítačům.

  Připojení z jiných počítačů

  Pravidlo se vztahuje na příchozí připojení z jiných počítačů k vašemu počítači.

  Připojení k jiným počítačům a z jiných počítačů

  Pravidlo se vztahuje na příchozí i odchozí připojení.

 5. Klepněte na tlačítko Další a vyberte počítače, na něž se pravidlo vztahuje. Máte následující možnosti:

  Libovolný počítač

  Pravidlo se vztahuje na všechny počítače.

  Libovolný počítač v místní podsíti

  Toto pravidlo se vztahuje pouze na počítače v místní podsíti.

  Síť organizace je rozdělena do podsítí, čímž je umožněna efektivní komunikace v síti internet. Podsíť představuje všechny počítače ve stejné síti LAN.

  Pouze počítače a servery v následujícím seznamu

  Pravidlo se vztahuje pouze na určené počítače, webové servery a domény.

  Můžete určit názvy a adresy počítačů, na které se použije pravidlo. Podrobnosti o určených počítačích se zobrazují v seznamu. Počítače lze také z tohoto seznamu odebírat.

  Pokud vyberete tuto možnost, zpřístupní se možnost Přidat. Po klepnutí na tlačítko Přidat zobrazí aplikace Norton dialogové okno Síťová připojení, ve kterém můžete uvádět jednotlivé počítače, jejich rozsah, nebo můžete provést nastavení všech počítačů v podsíti nebo síti.

  K přidání nebo odebrání počítače můžete použít možnost Přidat nebo Odebrat.

 6. Klepněte na tlačítko Další a vyberte protokoly pro pravidlo. Máte následující možnosti:

  TCP

  Pravidlo se vztahuje na komunikaci prostřednictvím protokolu TCP (Transmission Control Protocol).

  UDP

  Pravidlo se vztahuje na komunikaci prostřednictvím protokolu UDP (User Datagram Protocol).

  TCP a UDP

  Pravidlo se vztahuje na komunikaci prostřednictvím protokolů TCP a UDP.

  ICMP

  Pravidlo se vztahuje na komunikaci prostřednictvím protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol).

  Tato možnost je k dispozici, pouze když přidáte pravidlo provozu, upravíte pravidlo provozu nebo upravíte pravidlo pro programy, které řídí provoz ICMP.

  ICMPv6

  Pravidlo se týká komunikací přes protokol ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol verze 6).

  Tato možnost je k dispozici, pouze když přidáte pravidlo provozu, upravíte pravidlo provozu nebo upravíte pravidlo pro programy, které řídí provoz ICMPv6.

  Všechny.

  Pravidlo se vztahuje na podporované protokoly.

  Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete určit typ komunikace nebo porty, pro které bude pravidlo použito.

 7. Vyberte porty odpovídající tomuto pravidlu. Máte následující možnosti:

  Všechny typy komunikace (všechny porty, místní a vzdálené)

  Pravidlo se vztahuje na komunikaci přes všechny porty.

  Toto pravidlo se použije jen tehdy, pokud bude odpovídat všem níže uvedeným portům

  Toto pravidlo se vztahuje na uživatelem určené porty. Porty můžete určit pomocí výběru z uvedených portů nebo přidáním konkrétního portu nebo rozsahu portů.

  Pokud vyberete protokol ICMP nebo ICMPv6, můžete zadat příkazy. Chcete-li zadat příkaz. vyberte jej ze seznamu známých příkazů nebo přidejte konkrétní příkaz nebo rozsah příkazů.

  Pokud vyberete tuto možnost, zpřístupní se možnost Přidat. K zadání nebo odebrání portu nebo příkazu můžete použít možnost Přidat nebo Odebrat.

 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. Pokud chcete, aby aplikace Norton vytvořila položku v protokolu událostí brány firewall, označte možnost Vytvořit položku protokolu Historie zabezpečení.

  Pokud dojde ke shodě komunikační události v síti s tímto pravidlem, vytvoří aplikace Norton položku protokolu. Protokol událostí můžete zobrazit v části Činnost na bráně firewall v okně Historie zabezpečení. Pokud vyberete možnost Sledovat v okně Akce, automaticky se zaškrtne možnost Vytvořit položku protokolu Historie zabezpečení. Nelze zrušit zaškrtnutí políčka pro vypnutí této možnosti, jelikož se jedná o výchozí nastavení.

 10. V části Použít pravidlo pro provoz přecházení přes funkci NAT IPv6 vyberte požadovanou možnost. Máte následující možnosti:

  • Zapnuto

  • Pokud je výslovně požadováno

  • Vypnuto

 11. Klikněte na tlačítko Další a do textového pole zadejte název tohoto pravidla.

 12. Klepněte na tlačítko Další a zkontrolujte nové nastavení pravidla.

 13. Klikněte na tlačítko Dokončit.

 14. Po dokončení přidávání pravidel klikněte na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v1028179_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018