Vypnutí automatické kontroly programů

Automatické řízení programů automaticky konfiguruje nastavení přístupu programů k internetu při jejich prvním spuštění. Při prvním pokusu o přístup k síti internet funkce Automatické řízení programů vytvoří pro program pravidla.

Funkce Automatické řízení programů konfiguruje přístup k internetu pouze pro ty verze programů, které společnost Symantec označila jako bezpečné. Když se o přístup k síti pokusí neprokázaná aplikace, zobrazí se ve výchozím nastavení výstraha. Pokud se o přístup k síti pokusí infikovaná aplikace, brána Norton Firewall automaticky zablokuje dané aplikaci přístup k síti.

Chcete-li určit nastavení přístupu k internetu pro své programy, můžete automatické řízení programů vypnout. Jakmile se program pokusí o první přístup k internetu, zobrazí se výzva ke konfiguraci nastavení přístupu.

Společnost Symantec doporučuje, aby funkce Automatické řízení programů zůstala nastavena na možnost Zapnuto. Po vypnutí funkce může dojít k nesprávnému rozhodnutí, které může způsobit povolení nebezpečného programu nebo blokování kritického programu nebo funkce sítě internet.

Vypnutí automatické kontroly programů

  1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

  2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Brána firewall.

  3. V okně nastavení Brána firewall klikněte na tlačítko Pokročilé řízení programů.

  4. Na řádku Automatické řízení programů přepněte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto.

  5. Klikněte na tlačítko Použít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v1028052_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016