Jiné produkty

Pořadí zpracování pravidel brány firewall

Inteligentní brána firewall zpracuje nejprve pravidla provozu a potom pravidla pro programy. Může například existovat pravidlo pro programy, které povoluje aplikaci Internet Explorer přístup k internetu prostřednictvím portu 80 a protokolu TCP, a pravidlo provozu, které blokuje komunikaci TCP prostřednictvím portu 80 pro všechny aplikace. Aplikace Internet Explorer se nemůže připojit k internetu, protože software Norton dává přednost pravidlům provozu před pravidly pro programy.

V seznamu pravidel provozu jsou pravidla zpracovávána v pořadí, v jakém se zobrazují, odshora dolů. Položky programových pravidel nejsou zpracovávány v konkrétním pořadí. Pravidla v rámci každé položky programových pravidel jsou však zpracována v pořadí, v jakém se objevují, shora dolů.

Může například existovat pravidlo pro programy, které blokuje použití aplikace Symantec pcAnywhere s libovolným jiným počítačem. Přidáte další pravidlo, které povoluje použití této aplikace s konkrétním počítačem. Potom můžete přesunout nové pravidlo před původní pravidlo v seznamu pravidel pro programy. Aplikace Norton nové pravidlo zpracuje a povolí použití aplikace Symantec pcAnywhere se zadaným počítačem. Posléze zpracuje původní pravidlo a zabrání použití aplikace s jakýmkoli jiným počítačem.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v1028031_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018