Pořadí zpracování pravidel brány firewall

Inteligentní brána firewall zpracuje nejprve pravidla provozu a potom pravidla pro programy. Může například existovat pravidlo pro programy, které povoluje aplikaci Internet Explorer přístup k internetu prostřednictvím portu 80 a protokolu TCP, a pravidlo provozu, které blokuje komunikaci TCP prostřednictvím portu 80 pro všechny aplikace. Aplikace Internet Explorer se nemůže připojit k internetu, protože software Norton dává přednost pravidlům provozu před pravidly pro programy.

V seznamu pravidel provozu jsou pravidla zpracovávána v pořadí, v jakém se zobrazují, odshora dolů. Položky programových pravidel nejsou zpracovávány v konkrétním pořadí. Pravidla v rámci každé položky programových pravidel jsou však zpracována v pořadí, v jakém se objevují, shora dolů.

Může například existovat pravidlo pro programy, které blokuje použití aplikace Symantec pcAnywhere s libovolným jiným počítačem. Přidáte další pravidlo, které povoluje použití této aplikace s konkrétním počítačem. Potom můžete přesunout nové pravidlo před původní pravidlo v seznamu pravidel pro programy. Aplikace Norton nové pravidlo zpracuje a povolí použití aplikace Symantec pcAnywhere se zadaným počítačem. Posléze zpracuje původní pravidlo a zabrání použití aplikace s jakýmkoli jiným počítačem.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v1028031_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016