Pořadí zpracování pravidel brány firewall

Inteligentní brána firewall zpracuje nejprve pravidla provozu a potom pravidla pro programy. Může například existovat pravidlo pro programy, které povoluje aplikaci Internet Explorer přístup k internetu prostřednictvím portu 80 a protokolu TCP, a pravidlo provozu, které blokuje komunikaci TCP prostřednictvím portu 80 pro všechny aplikace. Aplikace Internet Explorer se nemůže připojit k internetu, protože software Norton dává přednost pravidlům provozu před pravidly pro programy.

V seznamu pravidel provozu jsou pravidla zpracovávána v pořadí, v jakém se zobrazují, odshora dolů. Položky programových pravidel nejsou zpracovávány v konkrétním pořadí. Pravidla v rámci každé položky programových pravidel jsou však zpracována v pořadí, v jakém se objevují, shora dolů.

Může například existovat pravidlo pro programy, které blokuje použití aplikace Symantec pcAnywhere s libovolným jiným počítačem. Přidáte další pravidlo, které povoluje použití této aplikace s konkrétním počítačem. Potom můžete přesunout nové pravidlo před původní pravidlo v seznamu pravidel pro programy. Aplikace Norton nové pravidlo zpracuje a povolí použití aplikace Symantec pcAnywhere se zadaným počítačem. Posléze zpracuje původní pravidlo a zabrání použití aplikace s jakýmkoli jiným počítačem.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028031_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016