Jiné produkty

Pravidla brány firewall

Brána firewall je systém zabezpečení, který používá pravidla k blokování nebo povolení spojení a datových přenosů mezi vaším počítačem a sítí internet. Pravidla pro bránu firewall kontrolují, jakým způsobem bude Inteligentní brána firewall chránit počítač před nebezpečnými programy a před neoprávněným přístupem. Podle těchto pravidel brána firewall aplikace Norton automaticky kontroluje veškerý příchozí i odchozí přenos.

Inteligentní brána firewall používá dva typy pravidel:

Programová pravidla

Určují přístup programů ve vašem počítači k síti.

Pravidla provozu

Určují veškerý příchozí a odchozí síťový provoz.

Pravidla pro programy

Na kartě Řízení programu můžete:

  • Přejmenovat popis programu.

  • Upravit pravidla pro program.

  • Přidat pravidlo pro program.

  • Změnit nastavení přístupu pravidla pro program.

  • Změnit prioritu pravidel pro program pomocí změny posloupnosti pravidel v seznamu.

  • Odebrat pravidlo pro program.

  • Zobrazit úroveň důvěryhodnosti programu.

Programová pravidla můžete vytvářet následujícími způsoby:

Automatické přizpůsobení nastavení přístupu k internetu

Umožňuje bráně firewall automaticky konfigurovat přístup programů při jejich prvním spuštění uživatelem. Tato metoda je nejjednodušší při vytváření pravidel brány firewall.

Použití nastavení brány firewall

Správa seznamu programů, které smí přistupovat k internetu.

Reakce na upozornění

Umožňuje bráně firewall zobrazit upozornění, když se program pokusí o přístup k internetu. Poté můžete přístup tohoto programu k internetu povolit nebo zablokovat.

Někdy možná budete mít dojem, že by vás, např. při sledování filmu, případná upozornění spíše rušila. V takových případech zapněte funkci Automatické řízení programů. Když je zapnutá funkce Automatické řízení programů, brána firewall zobrazí výstrahu pouze v případě, že se o přístup k internetu pokusí aplikace s neprokázanou důvěryhodností. Brána firewall zobrazí upozornění pouze v případě, že jste změnili výchozí, doporučená nastavení možností Obecná nastavení Inteligentní brány firewall.

Pravidla provozu

Na kartě Pravidla provozu se zobrazuje seznam předdefinovaných pravidel provozu. Některá výchozí pravidla provozu jsou uzamčená, tj. jen ke čtení. Tato pravidla nelze změnit.

Pravidla se zobrazují v pořadí podle priority. Pravidla, která se v seznamu zobrazují výše, přepíší pravidla, která se zobrazují níže.

Na této kartě můžete přidat nové pravidlo provozu. Můžete také provést některou z následujících akcí:

Úprava pravidla provozu

Pokud pravidlo provozu nefunguje požadovaným způsobem, můžete ho změnit.

Avšak nemůžete změnit některá výchozí pravidla, která jsou jen ke čtení.

Vypnutí pravidla provozu

Pravidlo provozu lze zakázat.

Avšak nemůžete vypnout některá výchozí pravidla, která jsou jen ke čtení.

Změna priority pravidla provozu

Prioritu pravidla provozu můžete změnit přemístěním pravidla v seznamu.

Takovéto úpravy by měli provádět pouze pokročilí uživatelé nebo uživatelé s pomocí technické podpory.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v1028028_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 18. 06. 2018