Důvody selhání okamžité opravy

Produkt Norton pracuje tiše na pozadí, aby chránil počítač před všemi typy bezpečnostních hrozeb. Pokud detekuje významné problémy, jež mohou zablokovat ochranu nebo omezit výkonnost systému, provede úlohu okamžité opravy.

Za jistých okolností úloha okamžité opravy selže.

Důvody selhání okamžité opravy a způsob jejich odstranění:

 • Konec platnosti přihlášení k odběru

  Zajistěte, abyste měli aktivní přihlášení k odběru. Chcete-li si zkontrolovat přihlášení k odběru, v hlavním okně klikněte na položku Nápověda a potom klikněte na položku Stav přihlášení k odběru.

 • Pomalé připojení k internetu

  Produkt získává aktualizace se serverů Norton. Pokud máte pomalé připojení k internetu, aktualizace potřebné k odstranění problémů v produktu nelze stáhnout. Zajistěte lepší rychlost svého připojení, aby bylo možné stáhnout všechny definice virů.

 • Počítač je vážně infikován

  Pokud je počítač vážně infikován a produkt nemá dostatek aktualizací k odstranění virů, může úloha Opravit ihned selhat. Spusťte nástroj Norton Power Eraser, který počítač vyčistí. Pokyny viz Prověření počítače pomocí aplikace Norton Power Eraser.

 • Hrozby nebyly zcela odstraněny

  Po odstranění hrozeb jste produktem Norton vyzváni k restartování počítače. Jestliže restart přeskočíte, může úloha Opravit ihned při pozdějším spuštění selhat.

 • Aktualizace ochrany jsou zastaralé

  V některých případech nemusíte mít nejnovější aktualizace ochrany, pokud jste provedli upgrade na nejnovější verzi produktu. Spusťte několikrát službu LiveUpdate a stáhněte si nejnovější aktualizace ochrany.

 • Selhání služby LiveUpdate

  Pokud služba LiveUpdate selže, selže i úloha Opravit ihned. Chcete-li vyřešit běžné problémy s aktualizací LiveUpdate, přečtěte si článek o aktualizaci Norton LiveUpdate.

 • Žádné připojení k internetu

  Zajistěte, aby bylo zařízení připojeno k internetu. Zkontrolujte, že nastavení rodičovského zámku a nastavení serveru proxy neblokuje připojení.

 • Omezené používání sítě je nastaveno na hodnotu Úspornost nebo Žádný provoz

  Pokud je možnost Omezené používání sítě nastavena na režim Úspornost nebo Žádný provoz, počítač nemůže získat nejnovější aktualizace. Změna tohoto nastavení, Definování využití internetu aplikací Norton

 • Brána firewall nepovoluje provoz

  Ujistěte se, že brána firewall produktu je nastavena tak, aby povolovala provoz. Další informace, Zapnutí nebo vypnutí aplikace Norton Firewall

 • Datum a čas nejsou správné

  Pokud došlo k ruční změně data a času počítače, nebo nejsou-li nastaveny správně, může úloha Opravit ihned selhat. Zajistěte, aby bylo nastaveno správné datum a čas.

 • Nedostatek místa v počítači

  Jestliže na disku není dostatek místa k instalaci aktualizací, může úloha Opravit ihned selhat. Uvolněte místo na disku a spusťte aktualizaci LiveUpdate.

Související řešení

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v101170936_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016