Zásady vrácení a zrušení produktů Norton

Co jsou zásady vracení produktů Norton?

  • Pokud nejste spokojeni se zakoupeným produktem Norton, informujte nás. Na základě zásad vrácení produktů můžete mít nárok na vrácení peněz. Platí však určitá omezení, a proto si nezapomeňte prostudovat podmínky uvedené níže. Tyto zásady platí nezávisle na tom, jaká práva vám náleží ze zákona.

  • Nelze vrátit poštovné, balné a daně. Výjimkou jsou některé státy a země, kde je vrácení těchto položek možné.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky pro nárok na vrácení peněz.

  • Souhlasíte, že pokud vrátíte zakoupený produkt Norton a/nebo obdržíte vrácené peníze, odinstalujete a odstraníte všechny kopie softwaru ze zařízení. Společnost Symantec může licenci dle vlastního uvážení deaktivovat, aby ji nebylo možné nadále využívat.

  Neváhejte se se svým požadavkem obrátit na podporu Norton. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Šedesátidenní záruka vrácení peněz

  • Šedesátidenní záruku vrácení peněz můžete využít, pokud jste zakoupili přihlášení k odběru Norton na dobu minimálně jednoho roku nebo trvalou licenci. V takovém případě máte nárok na vrácení peněz do 60 dnů od data zakoupení.

  • Jestliže došlo k automatickému obnovení opravňujícího přihlášení k odběru Norton, máte nárok na vrácení ročního poplatku za obnovení, pokud nás kontaktujete do 60 dnů od data obnovení. Peníze lze vrátit pouze za aktuálně platné období přihlášení k odběru.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky pro nárok na vrácení peněz.

  Neváhejte se se svým požadavkem obrátit na podporu Norton. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Výjimky ze zásad vrácení a zrušení produktů Norton

  • Zásady uvedené výše se nevztahují na následující typy nákupů:

   • Neprodejné verze softwaru (NFR)

   • Některé produkty Norton nabízené v sadě s produkty jiné značky

   • Některé hardwarové produkty Norton, například produkt Norton Core (Viz podmínky pro vrácení produktu Norton Core níže.)

   • Některé nákupy uskutečněné prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně)

   • Opětovné nákupy stejného produktu Norton, za který již byly dříve vráceny peníze

   • Služby Norton, které již byly nastaveny nebo uplatněny

   • Nákupy uskutečněné v obchodě Apple® App Store

  • Tyto zásady vracení produktů Norton se nevztahují na produkty společnosti Symantec pro malé podniky a společnosti, jako je produkt pcAnywhere.

  Pokud jste osoba nebo organizace osvobozená od daně a byla vám naúčtována daň, můžete mít nárok na vrácení příslušné daně. Informace o zásadách vracení naleznete v zásadách vracení produktů společnosti Symantec zakoupených v obchodě pro podniky, v příslušném certifikátu licence či kupní smlouvě nebo je získáte u podpory produktů společnosti Symantec pro podniky.

Zásady pro měsíční přihlášení k odběru Norton

  • Pokud jste zakoupili měsíční přihlášení odběru nebo přihlášení odběru na kratší dobu než jeden měsíc, pro které nejsou níže uvedeny specifické zásady, mohou být peníze za přihlášení k odběru vráceny pouze do 14 dnů od data nákupu nebo obnovení.

  • Máte-li měsíční přihlášení k odběru produktu Identity Protection Elite nebo WiFi Privacy, nemáte nárok na vrácení peněz.

  • Máte-li měsíční přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk, máte nárok na vrácení peněz za předpokladu, že jste během daného měsíčního období nevyužili žádné služby a podáte žádost do 14 dnů od posledního data zakoupení měsíčního přihlášení k odběru. Lze vrátit pouze částku odpovídající ceně zaplacené za poslední měsíční přihlášení k odběru.

  • U nákupu produktu Norton Virus Removal Assurance s obdobím přihlášení k odběru v délce trvání jednoho roku a více existuje záruka vrácení peněz během období 60 dnů od data nákupu. Pokud je však produkt Norton Virus Removal Assurance v době nákupu zakoupen v sadě s jiným nabízeným produktem Norton, pak se budou na produkt Norton Virus Removal Assurance vztahovat stejné zásady vracení produktů jako na druhý nabízený produkt Norton v této sadě.

  • U nákupu ostatních služeb Norton (označovány též jako „služby Norton Premium") z internetového obchodu Norton nebo přímo od specialistů služeb Norton máte nárok na vrácení peněz v období 30 dnů od data nákupu, a to kromě případů, kdy již byly služby využity.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky pro nárok na vrácení peněz.

Norton Virus Protection Promise

  • Služba Virus Protection Promise zahrnuje službu odstranění virů poskytovanou odborníkem z týmu Norton. Ve výjimečných případech, kdy se nám nepodaří odstranit vir ze zařízení, můžete požadovat vrácení peněz za přihlášení k odběru Norton nebo sadu Norton. Chcete-li uplatnit nárok na vrácení peněz, platí následující podmínky:

   • Je nutné zakoupit, obnovit nebo upgradovat přihlášení k odběru Norton přímo na stránce Norton.com nebo se přihlásit ke službě automatického obnovení Norton (neplatní pro odběratele produktu Norton Small Business);

   • Vrácení peněz bude provedeno v plné výši na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období přihlášení k odběru Norton. Pokud jste zakoupili sadu Norton (definovanou jako přihlášení k odběru Norton nebo služby Norton), vrácení peněz bude provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za období aktuální sady Norton. Nebo pokud je součástí zakoupené sady přihlášení k odběru Norton obsahující přihlášení k odběru či produkt jiného výrobce než Norton, vrácení peněz bude omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu přihlášení k odběru Norton za aktuální období a nepřekročí celkovou cenu zaplacenou za danou sadu. Vrácení peněz bude částka mimo slev nebo vrácených peněz a poštovného, manipulačních poplatků a příslušných daní, kromě států a zemí, kde jsou poštovné, manipulační poplatky a daně předmětem vrácení peněz;

   • Pokud jste přihlášení k odběru Norton zakoupili od prodejce, je nutný doklad o koupi;

   • Společnost Symantec nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené viry a na tyto ztráty nebo škody se náhrada NEVZTAHUJE;

   • Dostupnost a rozsah služby Virus Protection Promise mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.

  Další podrobnosti naleznete na adrese www.norton.com/guarantee, kde můžete zobrazit podmínky služby Norton Virus Protection Promise ve vaší oblasti.

Zásady vracení produktu Norton Core

  • Jestliže jste zakoupili produkt Norton Core, máte nárok na vrácení peněz, pokud podáte žádost do 30 dnů od obdržení zásilky. Podrobné informace o postupu při vrácení naleznete v části věnované záruce vrácení peněz v licenční smlouvě Norton, případně můžete kontaktovat podporu Norton.

  • Pokud se u produktu Norton Core během jednoho roku od data původního odeslání nebo nákupu u společnosti Symantec či autorizovaného prodejce vyskytne vada nebo produkt přestane fungovat, naleznete informace o možném řešení v podmínkách omezené záruky.

  • Jestliže došlo k automatickému obnovení přihlášení k odběru produktu Norton Core Security, máte nárok na vrácení ročního poplatku za obnovení, pokud nás kontaktujete do 60 dnů od data obnovení. Lze vrátit pouze částku zaplacenou za aktuálně platné období přihlášení k odběru.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky pro nárok na vrácení peněz.

  Neváhejte se se svým požadavkem obrátit na podporu Norton. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Služba Norton Virus Protection Promise pro produkt Norton Core

 • Uživatel s přihlášením k odběru produktu Norton Core Security Plus má nárok na službu Virus Protection Promise.

  • V případě, že se odborníkovi z týmu Norton nepodaří odstranit vir z počítače PC či Mac, chytrého telefonu nebo tabletu, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus.

  • Pokud byla služba Virus Protection Promise poskytnuta jakou součást ročního bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus při nákupu produktu Norton Core, vrácení peněz není možné.

  • Jestliže si zákazník původně zakoupil opravňující přihlášení k odběru Norton a příslušné období se v rámci nabídky upgradu připočte k období bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za poslední období původního opravňujícího přihlášení k odběru Norton.

  Služba Virus Protection Promise a příslušný nárok na vrácení peněz se vztahuje pouze na počítače PC a Mac a zařízení se systémem Android či iOS, nikoli na zařízení typu IoT (Internet of Things, internet věcí), jako jsou televizory, kamery, termostaty, lednice nebo dětské chůvičky.

  Vrácená částka se bude rovnat částce mimo slev nebo vrácených peněz a poštovného, manipulačních poplatků a příslušných daní, kromě států a zemí, kde jsou poštovné, manipulační poplatky a daně předmětem vrácení peněz. Vrácení peněz se nevztahuje na jakékoliv škody způsobené následkem viru.

Zrušení přihlášení k odběru Norton

  • Přihlášení k odběru Norton můžete kdykoli zrušit. Stačí se přihlásit k účtu Norton a vypnout automatické obnovení, případně můžete kontaktovat podporu Norton.

  • Pokud přihlášení k odběru zrušíte, nebude automaticky obnoveno. Ochranu Norton však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili. Na základě záruky vrácení peněz popsané výše můžete mít nárok na vrácení peněz.

  • S výjimkou Japonska platí, že pokud jste přihlášení k odběru zakoupili v maloobchodě a na základě zapnutí automatického obnovení pro dané přihlášení k odběru jste získali nárok na službu Virus Protection Promise, po zrušení přihlášení k odběru již službu Virus Protection Promise nebudete moci využít.

Zrušení přihlášení k odběru Norton  -  platné pouze pro Nizozemsko

  • Přihlášení k odběru Norton můžete kdykoli zrušit. Stačí se přihlásit ke stránce manage.norton.com a vypnout automatické obnovení, případně můžete kontaktovat podporu Norton.

  • Pokud přihlášení k odběru po uplynutí prvního období zrušíte, bude přihlášení k odběru ukončeno a budete mít právo na vrácení poměrné částky s tím, že výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc.

  • Pokud přihlášení k odběru zrušíte před uplynutím prvního období, nebude automaticky obnoveno. Ochranu Norton však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili. Na základě záruky vrácení peněz popsané výše můžete mít nárok na vrácení peněz.

  • Pokud jste přihlášení k odběru zakoupili v maloobchodě a na základě zapnutí automatického obnovení pro dané přihlášení k odběru jste získali nárok na službu Virus Protection Promise, po zrušení daného přihlášení k odběru již službu Virus Protection Promise nebudete moci využít.

  • Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte podporu Norton.

Právo na odstoupení platné pouze v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku

  • V rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu po dobu 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky. Tato možnost se nazývá „lhůta pro odstoupení od smlouvy".

  • Další informace naleznete v článku Postup uplatnění práva na odstoupení od smlouvy k produktu Norton.

Potřebuji pomoc

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: kb20100113164023EN_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Android, Mac OS X, Windows
Poslední úprava: 02. 01. 2017