Zásady vrácení a zrušení produktů Norton

Co jsou zásady vracení a zrušení produktů Norton?

  • Pokud nejste spokojeni se zakoupeným produktem Norton, informujte nás. Na základě zásad vrácení produktů můžete mít nárok na vrácení peněz. Platí však určitá omezení, a proto si nezapomeňte prostudovat podmínky uvedené níže. Tyto zásady platí nezávisle na tom, jaká práva vám náleží ze zákona.

  • Nelze vrátit poštovné, balné a daně. Výjimkou jsou některé státy a země, kde je vrácení těchto položek možné.

  • Souhlasíte, že pokud vrátíte produkt Norton a/nebo obdržíte vrácené peníze, odinstalujete a odstraníte všechny kopie softwaru ze zařízení. Společnost Symantec může licenci dle vlastního uvážení deaktivovat, aby ji nebylo možné nadále využívat.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se zrušení a nároku na vrácení peněz.

  Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na podporu Norton. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o zrušení a vrácení peněz.

Zrušení přihlášení k odběru Norton

  • Přihlášení k odběru Norton můžete kdykoli zrušit. Stačí se přihlásit k účtu Norton a vypnout automatické obnovení, případně můžete kontaktovat podporu Norton.

  • Pokud přihlášení k odběru zrušíte, nebude automaticky obnoveno. Ochranu Norton však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili. Můžete ale mít nárok na vrácení peněz na základě záruky vrácení peněz popsané níže.

  • S výjimkou Japonska platí, že pokud jste přihlášení k odběru zakoupili v maloobchodě a na základě zapnutí automatického obnovení pro dané přihlášení k odběru jste získali nárok na službu Virus Protection Promise, po zrušení přihlášení k odběru již službu Virus Protection Promise nebudete moci využít.

Zrušení přihlášení k odběru Norton  -  platné pouze pro Nizozemsko

  • Přihlášení k odběru Norton můžete kdykoli zrušit. Stačí se přihlásit k účtu Norton a vypnout automatické obnovení, případně můžete kontaktovat podporu Norton.

  • Pokud přihlášení k odběru po uplynutí prvního období zrušíte, bude přihlášení k odběru ukončeno a budete mít právo na vrácení poměrné částky s tím, že výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc.

  • Pokud přihlášení k odběru zrušíte před uplynutím prvního období, nebude automaticky obnoveno. Ochranu Norton však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili. Můžete mít nárok na vrácení peněz na základě záruky vrácení peněz popsané níže.

  • Pokud jste přihlášení k odběru zakoupili v maloobchodě a na základě zapnutí automatického obnovení pro dané přihlášení k odběru jste získali nárok na službu Virus Protection Promise, po zrušení daného přihlášení k odběru již službu Virus Protection Promise nebudete moci využít.

  Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte podporu Norton.

Šedesátidenní záruka vrácení peněz

  • Pokud jste zakoupili přihlášení k odběru Norton na dobu minimálně jednoho roku nebo trvalou licenci, máte nárok na vrácení peněz do 60 dnů od data zakoupení.

  • Při každém ročním obnovení přihlášení k odběru Norton na dobu minimálně jednoho roku vzniká nárok na vrácení poplatku za roční obnovení do 60 dnů od jeho naúčtování (tj. od data naúčtování poplatku za obnovení). Lze vrátit pouze poplatky zaplacené za aktuálně platné období přihlášení k odběru.

  • V případě zakoupení přihlášení k odběru služby Norton Virus Removal Assurance na dobu minimálně jednoho roku máte nárok na vrácení peněz do 60 dnů od data nákupu. Pokud je však služba Norton Virus Removal Assurance v době nákupu zakoupena v sadě s jiným nabízeným produktem Norton, pak se budou na službu Norton Virus Removal Assurance vztahovat stejné zásady zrušení a vrácení jako na druhý nabízený produkt Norton v této sadě.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se nároku na vrácení.

  Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na podporu Norton. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Měsíční přihlášení k odběru Norton

  • Nejsou-li v těchto zásadách uvedeny jiné výjimky, máte nárok na vrácení peněz u většiny přihlášení k odběru s měsíčním obnovením, pokud podáte žádost do 14 dnů od zakoupení prvního měsíce přihlášení k odběru. Lze vrátit pouze poplatek za první měsíc přihlášení k odběru. Nelze vrátit poplatek za následující měsíce, ve kterých proběhlo obnovení.

  • Jestliže máte samostatné měsíční přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk, máte nárok na vrácení peněz, pokud o něj požádáte do 14 dnů od zakoupení prvního měsíce přihlášení k odběru nebo od zakoupení obnovení na jakýkoli následující měsíc pod podmínkou, že v daném měsíci nebyly využity žádné služby. V případě periodických měsíčních poplatků lze vrátit pouze poslední naúčtovanou částku za měsíční přihlášení k odběru.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se nároku na vrácení peněz.

  Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na podporu Norton. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Norton Core

  • Jestliže jste zakoupili produkt Norton Core, máte nárok na vrácení peněz, pokud podáte žádost do 30 dnů od obdržení zásilky. Podrobné informace o postupu při vrácení a zrušení naleznete v části věnované záruce vrácení peněz v licenční smlouvě Norton, případně můžete kontaktovat podporu Norton.

  • Pokud se u produktu Norton Core během jednoho roku od data původního odeslání nebo nákupu u společnosti Symantec či autorizovaného prodejce vyskytne vada nebo produkt přestane fungovat, naleznete informace o možném řešení v části věnované omezené záruce v licenční smlouvě Norton.

  • Jestliže došlo k automatickému obnovení přihlášení k odběru produktu Norton Core Security, máte nárok na vrácení ročního poplatku za obnovení, pokud nás kontaktujete do 60 dnů od naúčtování poplatku (tj. od data naúčtování poplatku za obnovení). Lze vrátit pouze částku zaplacenou za aktuálně platné období přihlášení k odběru.

  • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se nároku na vrácení peněz.

  Neváhejte se se svým požadavkem obrátit na podporu Norton. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Norton Virus Protection Promise

  • Služba Virus Protection Promise zahrnuje službu odstranění virů poskytovanou odborníkem z týmu Norton. Ve výjimečných případech, kdy se nám nepodaří odstranit vir ze zařízení, můžete požadovat vrácení peněz za přihlášení k odběru Norton nebo sadu Norton. Chcete-li uplatnit nárok na vrácení peněz, platí následující podmínky:

   • Je nutné zakoupit, obnovit nebo upgradovat přihlášení k odběru Norton přímo na stránce Norton.com nebo se přihlásit ke službě automatického obnovení Norton (neplatní pro odběratele produktu Norton Small Business).

   • Vrácení peněz bude provedeno v plné výši na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období přihlášení k odběru Norton. Pokud jste zakoupili sadu Norton (definovanou jako přihlášení k odběru Norton nebo služby Norton), vrácení peněz bude provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za období aktuální sady Norton. Nebo pokud je součástí zakoupené sady přihlášení k odběru Norton obsahující přihlášení k odběru či produkt jiného výrobce než Norton, vrácení peněz bude omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu přihlášení k odběru Norton za aktuální období a nepřekročí celkovou cenu zaplacenou za danou sadu. Vrácení peněz bude částka mimo slev nebo vrácených peněz a poštovného, manipulačních poplatků a příslušných daní, kromě států a zemí, kde jsou poštovné, manipulační poplatky a daně předmětem vrácení peněz.

   • Pokud jste přihlášení k odběru Norton zakoupili od prodejce, je nutný doklad o koupi.

   • Společnost Symantec nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené viry a na tyto ztráty nebo škody se náhrada NEVZTAHUJE.

   • Dostupnost a rozsah služby Virus Protection Promise mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.

  Další podrobnosti naleznete na adrese www.norton.com/guarantee, kde můžete zobrazit podmínky služby Norton Virus Protection Promise ve vaší oblasti.

Služba Norton Virus Protection Promise pro produkt Norton Core

 • Uživatel s přihlášením k odběru produktu Norton Core Security Plus má nárok na službu Virus Protection Promise.

  • V případě, že se odborníkovi z týmu Norton nepodaří odstranit vir z počítače PC či Mac, chytrého telefonu nebo tabletu zákazníka, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus;

  • Pokud byla služba Virus Protection Promise poskytnuta jakou součást ročního bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus při nákupu produktu Norton Core, vrácení peněz není možné;

  • Jestliže jste původně zakoupili opravňující přihlášení k odběru Norton a příslušné období se v rámci nabídky upgradu připočte k období bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za poslední období původního opravňujícího přihlášení k odběru Norton.

  Služba Norton Virus Protection Promise a příslušný nárok na vrácení peněz se vztahuje pouze na počítače PC a Mac a zařízení se systémem Android či iOS, nikoli na zařízení typu IoT (Internet of Things, internet věcí), jako jsou televizory, kamery, termostaty, lednice nebo dětské chůvičky.

  V ceně budou započítány slevy a přijaté vratky a částka bude snížena o přepravné, manipulační poplatek a příslušné daně kromě zemí, kde je vratné i přepravné, manipulační poplatek a daně. Vrácení peněz se nevztahuje na jakékoli škody způsobené následkem viru.

  Další podrobnosti naleznete na stránce www.norton.com/guarantee, kde můžete zobrazit podmínky služby Norton Virus Protection Promise ve vaší oblasti.

Výjimky ze zásad vrácení a zrušení produktů Norton

  • Záruka vrácení peněz v rámci zásad zrušení a vrácení produktů Norton se nevztahuje na následující položky:

   • Neprodejné verze softwaru (NFR)

   • Některé produkty Norton nabízené v sadě s produkty jiné značky

   • Některé nákupy uskutečněné prostřednictvím třetí strany (například poskytovatel služeb, prodejce, maloobchodník, dodavatel a podobně)

   • Opětovné nákupy stejného produktu Norton, za který již byly dříve vráceny peníze

   • Služby Norton, které již byly nastaveny nebo uplatněny

   • Nákupy uskutečněné v obchodě Apple® App Store

  • Tyto zásady vracení produktů Norton se nevztahují na produkty společnosti Symantec pro malé podniky.

  Pokud jste osoba nebo organizace osvobozená od daně a byla vám naúčtována daň, můžete mít nárok na vrácení příslušné daně. Informace o zásadách vracení naleznete v zásadách vracení produktů společnosti Symantec zakoupených v obchodě pro podniky, v příslušném certifikátu licence či kupní smlouvě nebo je získáte u podpory produktů společnosti Symantec pro podniky.

Právo na odstoupení platné pouze v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku

  • V rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu po dobu 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky. Tato možnost se nazývá „lhůta pro odstoupení od smlouvy".

  • Další informace naleznete v článku Postup uplatnění práva na odstoupení od smlouvy k produktu Norton.

Potřebuji pomoc

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: kb20100113164023EN_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Android, Mac OS X, Windows
Poslední úprava: 15. 05. 2017