Jiné produkty

Zásady rušení přihlášení k odběru a peněžní náhrady

Jaké jsou zásady rušení přihlášení k odběru a peněžní náhrady?

 • Pokud nejste se zakoupeným produktem spokojeni, informujte nás. Na základě našich zásad můžete mít nárok na vrácení peněz. Platí však určitá omezení, a proto si prostudujte podmínky uvedené níže. Tyto zásady platí nezávisle na tom, jaká práva vám náleží ze zákona.

 • Nelze vrátit poštovné, balné a daně. Výjimkou jsou některé státy a země, kde je vrácení těchto položek možné.

 • Souhlasíte, že pokud vrátíte produkt Norton nebo zrušíte jeho odběr, odinstalujete a odstraníte všechny kopie softwaru z vašeho (vašich) zařízení.

 • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například obchodu App Store, poskytovatele služeb, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se zrušení přihlášení k odběru, vrácení produktu a nároku na vrácení peněz. Další informace jsou uvedeny v podmínkách nabídky.

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na nás. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o zrušení přihlášení k odběru a vrácení peněz. Žádost o vrácení peněz můžete odeslat také prostřednictvím živého chatu (tato možnost není k dispozici ve všech zemích).

Zrušení přihlášení k odběru

 • Vaše přihlášení k odběru můžete zrušit tak, že se přihlásíte ke svému účtu a přejdete na kartu Moje přihlášení k odběru, nebo nás můžete kontaktovat.

 • Měli byste to provést před datem naúčtování poplatku za obnovení tak, abychom měli čas na zpracování. Pokud máte ještě nastaveno obnovení, kontaktujte nás prosím a požádejte o pomoc s vrácením peněz.

 • Po zrušení nebude přihlášení k odběru automaticky obnoveno. Ochranu však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru (za které jste již zaplatili). V souladu s našimi zásadami peněžní náhrady uvedenými níže můžete mít také nárok na vrácení peněz.

 • Sady přihlášení k odběru Norton a/nebo LifeLock:

  • Pokud jste si zakoupili sadu (neboli balíček více přihlášení k odběru), můžete jedno nebo celý balíček přihlášení k odběru tvořících sadu kdykoli zrušit.

  • Pokud zrušíte přihlášení k odběru pouze jedné součásti sady, zůstanou ostatní stávající přihlášení k odběru nadále v platnosti, ale dojde ke změně příslušné ceny za roční nebo měsíční obnovení. Podívejte se na stávající ceny za přihlášení k odběru a obnovení zde, a pokud není příslušný odkaz pro vaši zemi k dispozici, kontaktujte nás telefonicky.

  • Pokud zrušíte celý balíček přihlášení k odběru tvořících sadu, budete moci ochranu nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili, ale automatické obnovení na další období již neproběhne.

  • V souladu s našimi zásadami peněžní náhrady uvedenými níže můžete mít také nárok na vrácení peněz.

 • S výjimkou Japonska platí, že pokud jste si přihlášení k odběru zakoupili v maloobchodě a na základě registrace přihlášení k odběru s obnovováním jste získali nárok na službu Příslib ochrany proti virům, nebudete moci službu Příslib ochrany proti virům po zrušení přihlášení k odběru již využívat.

Zrušení přihlášení k odběru  -  pouze Nizozemsko

 • Vaše přihlášení k odběru můžete zrušit tak, že se přihlásíte ke svému účtu a přejdete na kartu Moje přihlášení k odběru, nebo nás můžete kontaktovat.

 • Měli byste to provést před datem naúčtování poplatku za obnovení tak, abychom měli čas na zpracování. Pokud máte ještě nastaveno obnovení, kontaktujte nás prosím a požádejte o pomoc s vrácením peněz.

 • Pokud přihlášení k odběru po uplynutí prvního období zrušíte, bude přihlášení k odběru ukončeno a budete mít právo na vrácení poměrné částky s tím, že výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc.

 • Jestliže zrušíte přihlášení k odběru před uplynutím prvního období, nebude přihlášení k odběru automaticky obnoveno. Ochranu však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili. V souladu s našimi zásadami peněžní náhrady uvedenými níže můžete mít nárok na vrácení peněz.

 • Sady přihlášení k odběru Norton:

  • Pokud jste si zakoupili sadu přihlášení k odběru Norton (neboli balíček více přihlášení k odběru), můžete jedno nebo celý balíček přihlášení k odběru tvořících sadu kdykoli zrušit.

  • Pokud zrušíte přihlášení k odběru pouze jedné součásti sady, zůstanou ostatní stávající přihlášení k odběru nadále v platnosti, ale dojde ke změně příslušné ceny za roční nebo měsíční obnovení. Podívejte se na stávající ceny za přihlášení k odběru a obnovení zde, a pokud není příslušný odkaz pro vaši zemi k dispozici, kontaktujte telefonicky pracovníky zákaznických služeb a podpory.

  • Pokud zrušíte celý balíček přihlášení k odběru Norton tvořících sadu po uplynutí prvního období, budou všechna přihlášení k odběru Norton v dané sadě ukončena a budete mít právo na vrácení poměrné částky s tím, že výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Jestliže zrušíte celý balíček přihlášení k odběru Norton tvořících sadu před uplynutím prvního období, budete moci ochranu nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili, ale automatické obnovení již neproběhne.

  • V souladu s našimi zásadami peněžní náhrady uvedenými níže můžete mít také nárok na vrácení peněz.

 • Pokud jste si přihlášení k odběru na pevné období zakoupili v maloobchodě a na základě registrace přihlášení k odběru s obnovováním jste získali nárok na službu Příslib ochrany proti virům, nebudete moci službu Příslib ochrany proti virům po zrušení přihlášení k odběru již využívat.

Pokud potřebujete pomoc nebo další podrobnosti, kontaktujte nás.

Peněžní náhrady: Roční a měsíční přihlášení k odběru

Roční přihlášení k odběru (minimálně jeden rok nebo trvalá licence):

 • Nejsou-li uvedeny výjimky, máte na základě naší šedesátidenní záruky vrácení peněz při zakoupení ročního přihlášení k odběru nárok na vrácení peněz, a to v případě, že podáte žádost do 60 dnů od data nákupu.

 • Při každém ročním obnovení přihlášení k odběru vzniká nárok na vrácení poplatku (bez ohledu na to, zda je platba prováděna měsíčně nebo ročně), pokud je žádost podána do 60 dnů od naúčtování poplatku. Lze vrátit pouze poplatky zaplacené za aktuálně platné období přihlášení k odběru.

 • Při zakoupení ročního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk pro 1 zařízení máte nárok na vrácení peněz v případě, že je žádost podána do 60 dnů od data nákupu, nebo (v případě ročního obnovení) do 60 dnů od data naúčtování poplatku za obnovení. V obou případech však platí, že služby nesmí být v příslušném období již používány.

Měsíční přihlášení k odběru (s obnovováním každý měsíc):

 • Nejsou-li uvedeny výjimky, máte v případě zakoupení měsíčního přihlášení k odběru nárok na vrácení peněz, pokud je žádost podána do 14 dnů od data nákupu. Pokud přihlášení k odběru zrušíte, nebude další měsíc automaticky obnoveno, ale ochranu budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru (za které jste již zaplatili).

 • Při zakoupení měsíčního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk pro 3 zařízení máte nárok na vrácení peněz v případě, že je žádost podána do 14 dnů od data nákupu, nebo (v případě měsíčních obnovení) do 14 dnů od data naúčtování poplatku za obnovení. V obou případech však platí, že služby nesmí být v příslušném období již používány.

V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například App store, služby, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se nároku na vrácení produktu a peněžní náhradu. Další informace jsou uvedeny v podmínkách nabídky.

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na pracovníky služeb pro členy. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz. Žádost o vrácení peněz můžete odeslat také prostřednictvím živého chatu (tato možnost není k dispozici ve všech zemích).

Norton Core Wifi Router

 • Pokud se u produktu Norton Core WiFi Router během 1) jednoho roku od data původního odeslání při nákupu na webu Norton.com nebo 2) jednoho roku od data původního nákupu při nákupu u autorizovaného prodejce vyskytne vada nebo produkt přestane fungovat, naleznete informace o možném řešení v podmínkách omezené záruky na hardware.

 • Jestliže došlo k automatickému obnovení přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus, máte nárok pouze na vrácení poplatku za první měsíc přihlášení k odběru, a to pouze v případě, že nás kontaktujete do 14 dnů od naúčtování poplatku za první měsíc přihlášení k odběru. Poplatky zaplacené za další měsíce nebudou u měsíčního přihlášení k odběru vráceny.

 • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například obchodu App Store, poskytovatele služeb, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se nároku na vrácení peněz. Jestliže jste si produkt Norton Core WiFi Router zakoupili u třetí strany, je třeba jej vrátit na místo nákupu, přičemž budou platit zásady peněžní náhrady této třetí strany.

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na nás. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Příslib ochrany proti virům Norton

 • Služba Příslib ochrany proti virům zahrnuje službu odstranění virů poskytovanou odborníkem z týmu Norton a je součástí opravňujících přihlášení k odběru s automatickým obnovením. Mezi opravňující přihlášení k odběru patří:

  • nejnovější plány: plány Norton 360 a Norton 360 s ochranou LifeLock a také Norton AntiVirus Plus;

  • některé další plány: plány Norton Security, Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (originální), Norton 360 (originální) a Norton 360 Multi-Device (originální).

 • Pokud se odborníkovi z týmu Norton nepodaří odstranit vir ze zařízení, můžete požadovat vrácení peněz. Platí následující podmínky:

  • Musíte mít opravňující přihlášení k odběru s automatickým obnovením;

  • Vrácení peněz bude provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období opravňujícího přihlášení k odběru. Pokud máte sadu produktů (opravňující přihlášení k odběru od společnosti NortonLifeLock zakoupené společně s další nabídkou společnosti NortonLifeLock nebo nabídkou třetí strany), vrácení peněz bude omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu pouze vašeho opravňujícího přihlášení k odběru za aktuální období a nepřekročí celkovou cenu zaplacenou za sadu. Z ceny budou odečteny slevy a přijaté vratky a částka bude snížena o poštovné, manipulační poplatky a příslušné daně, kromě států a zemí, kde jsou poštovné, manipulační poplatky a daně předmětem vrácení peněz;

  • Norton Core Security Plus:

   • Pokud byla služba Příslib ochrany proti virům poskytnuta jakou součást ročního bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus při nákupu produktu Norton Core, vrácení peněz není možné;

   • Jestliže jste si zakoupili opravňující přihlášení k odběru a příslušné období se v rámci nabídky upgradu připočte k období bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za poslední období původního opravňujícího přihlášení k odběru.

  • Služba Příslib ochrany proti virům a příslušný nárok na vrácení peněz se vztahuje pouze na počítače PC a Mac a zařízení se systémem Android a iOS, nikoli na zařízení typu IoT (Internet of Things, internet věcí), jako jsou například televizory, kamery, termostaty, ledničky a dětské chůvičky.

  • Pokud je opravňující přihlášení k odběru zakoupeno od třetí strany, může být vyžadován doklad o koupi;

  • Společnost NortonLifeLock nenese odpovědnost za škody způsobené viry a na tyto škody se náhrada NEVZTAHUJE;

  • Dostupnost a rozsah služby Příslib ochrany proti virům mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.

Další podrobnosti naleznete na stránce www.norton.com/guarantee, kde můžete zobrazit podmínky služby Příslib ochrany proti virům Norton ve vaší zemi.

Výjimky ze zásad rušení přihlášení k odběru a peněžní náhrady

 • Peněžní náhrada podle našich zásad se nevztahuje na nákup následujících položek:

  • Neprodejné verze softwaru (NFR)

  • Některé produkty Norton LifeLock nabízené v sadě s produkty jiné značky

  • Některé nákupy uskutečněné prostřednictvím třetí strany (například App store, poskytovatele služeb, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně)

  • Opětovné nákupy stejného produktu , za který již byly dříve vráceny peníze

  • Služby Norton, které již byly nastaveny nebo uplatněny

  • Nákupy uskutečněné v obchodě Apple® App Store

 • Tyto zásady zrušení a vracení peněz se nevztahují na produkty společnosti Symantec pro malé podniky.

Pokud jste osoba nebo organizace osvobozená od daně a byla vám naúčtována daň, můžete mít nárok na vrácení příslušné daně. Informace o zásadách vracení naleznete v zásadách vracení produktů společnosti Symantec zakoupených v obchodě pro podniky, v příslušném certifikátu licence či kupní smlouvě nebo je získáte u podpory produktů společnosti Symantec pro podniky.

Právo na odstoupení platné pouze v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku

 • V rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu po dobu 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky. Tato možnost se nazývá „Období pro odstoupení od smlouvy".

 • Další informace naleznete v článku Postup uplatnění práva na odstoupení od smlouvy k produktu Norton.

Potřebuji pomoc

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20100113164023EN
Operační systém: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Poslední úprava: 06. 05. 2020