Jiné produkty

Přístup do karantény v produktu Norton 2010

Co je karanténa?

 • Karanténa je speciální chráněná oblast v programu Norton. Soubory v karanténě nemají přístup ke zbytku počítače. Pokud jsou soubory v karanténě infikovány, vir, červ nebo trojský kůň se nebudou moci šířit dále. To znamená, že pokud je infikovaný soubor součástí legitimní aplikace, tato aplikace nebude mít k tomuto souboru v karanténě přístup. V závislosti na funkci souboru v karanténě software nemusí pracovat správně. Všechna odstraněná bezpečnostní rizika jsou automaticky zálohována v Karanténě historie zabezpečení. Tímto způsobem umožňuje aplikace Norton obnovovat jakékoli riziko, abyste znovu získali funkčnost programu vyžadujícího jeho spuštění.

  Soubory v karanténě nemůžete náhodně otevřít a vir rozšířit; můžete však rozhodnout o jejich možném odeslání společnosti Symantec. Zjištěný vir nebo jiné riziko je automaticky odesláno do systému Symantec Security Response k analýze. Pokud vypnete možnost automatického odesílání rizik, můžete je ručně odeslat prostřednictvím karantény historie zabezpečení.

  Při automatickém či ručním odeslání souborů do společnosti Symantec přispíváte k efektivnosti produktu Norton. V některých případech můžete mít podezření, že je určitý soubor infikován, ale prověřováním aplikací Norton Internet Security není identifikován jako rizikový. Soubor můžete do karantény umístit ručně a odeslat jej společnosti Symantec. Systém Symantec Security Response provede analýzu souboru. Pokud je vyhodnocen jako bezpečnostní riziko, bude přidán do další aktualizace definic.

Přidání souboru do karantény

 1. Spusťte produkt Norton 2010.

 2. V podokně Počítač klepněte na položku Karanténa.

 3. V okně Historie zabezpečení klepněte v zobrazení Karanténa na položku Přidat položku do karantény.

 4. V dialogovém okně Ruční karanténa zadejte do textového pole Popis název souboru, který chcete přidat.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet.

  V dialogovém okně Vybrat soubor pro karanténu vyhledejte soubor, který chcete přidat, označte jej a klepněte na tlačítko Otevřít.

 6. Chcete-li odebrat soubor z disku tak, aby existoval pouze v karanténě historie zabezpečení, zaškrtněte v dialogovém okně Ruční karanténa políčko Odebrat soubor z disku.

 7. Klepněte na tlačítko Přidat.

 8. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Obnovení souboru z karantény

 1. Spusťte produkt Norton 2010.

 2. V podokně Počítač klepněte na položku Karanténa.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v zobrazení Karanténa soubor, který chcete obnovit.

 4. Klepněte na položku Možnosti.

 5. V okně Byla zjištěna hrozba klepněte na možnost Obnovit tento soubor.

 6. V okně Obnovení z karantény klepněte na tlačítko Ano.

 7. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Odebrání souboru z karantény

 1. Spusťte produkt Norton 2010.

 2. V podokně Počítač klepněte na položku Karanténa.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v zobrazení Karanténa soubor, který chcete odebrat.

 4. Klepněte na položku Možnosti.

 5. V okně Byla zjištěna hrozba klepněte na položku Odebrat tento soubor (doporučeno).

 6. V okně Odstranění bezpečnostního rizika klepněte na tlačítko Odebrat.

 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Ruční odeslání souboru společnosti Symantec

 1. Spusťte produkt Norton 2010.

 2. V podokně Počítač klepněte na položku Karanténa.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v zobrazení Karanténa soubor, který chcete odeslat společnosti Symantec.

 4. Klepněte na položku Možnosti.

 5. V okně Byla zjištěna hrozba klepněte na položku Odeslat společnosti Symantec.

 6. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na tlačítko OK.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20090828090411EN_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Poslední úprava: 25. 02. 2011